>Wyniki sezon 2022: Lot Finał Stavenhagen 335km 1m. Mariusz Plata R.S.Dr.Rez., 2m. Odrzutowe, 3m. Drawc & Woźniak, Mistrzostwo Drużynowe: 1m. Odrzutowe, 2m. Tomasz Czapliński, 3m. Ype HEMSTRA 1, Mistrzostwo Drużyn Kobiecych: 1m. Renata Czaplińska, 2m. Renata Kiedrowicz, 3m. Renata Kiedrowicz Dr. Rez., Klasyfikacja AS: 1m. Mariusz i Sławomir Sołdański R.S. Dr.Rez., 2m. Tomasz Czapliński, 3m. Odrzutowe<

AKTUALNOŚCI


Sezon 2023

Uwaga: od 19.05 nie przyjmujemy już zgłoszeń na drużyny R.S. Proszę sprawdzać na spisie gołębi poprawność zapisu obrączek. Ewentualne poprawki proszę zgłaszać przez sms.

Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 15.03.2023 do 30.05.2023.Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie. Uwaga! Najlepiej aklimatyzują się gołębie dostarczone w kwietniu i na początku maja. Praktyka pokazuje, że najwięcej problemów jest z gołębiami późno dostarczonymi przez co wiele z nich ginie.

Adres do Wysyłki gołębi: 

ARTNATURA Sebastian Ostoja-Lniski, ul. Okrężna 6,  89-650 Czersk, tel. 601 68 63 44

Uwaga: Proszę nie szczepić gołębi na ospe.  Wskazane jest zaszczepienie przed wysyłką szczepionką RP Vac lub PHA.  W przypadku braku szczepienia gołębie zaszczepimy na WG. Przypominam że drużyna to 6 gołębi. Do każdej drużyny przyjmujemy maksymalnie 3 gołębie rezerwowe. Proszę o wcześniejsze info w przypadku wysyłki lub osobistego dostarczenia gołębi. Wraz z gołębiami proszę dostarczyć formularz zgłoszeniowy, karty i rodowody. Druki ww. dokumentów można pobrać ze strony (zakładka do pobrania). Obowiązują formularze z lat ubiegłych.

 

Gołębie od Marka i Kacpra Kiedrowiczów wylosował Mariusz Chłopecki. Film z losowania poniżej.

AUKCJA NR 4:  1. Tomasz Kuniszewski Dr.Rez. (6 AS, PL-0296-22-5956), 2. Tomasz Kuniszewski  (PL-0296-22-5939), 3. Tomasz Kuniszewski Dr.Rez. (PL-0296-22-5952),  4. Tomasz Kuniszewski  (PL-0296-22-5938),  5. Adam i Andrzej Sufryt (19m. z Finału PL-0426-22-5649), 6. .Adam i Andrzej Sufryt (27 m.  z Finału PL-0426-22-5621) . 7. Adam i Andrzej Sufryt (PL-0426-22-5627), 8. Piotr Witkowski (PL-0326-22-21603), 9. Piotr Witkowski (PL-0326-22-21618), Aukcja zakończona

AUKCJA NR 5: 1. Halina Niewińska R.S. Dr.Rez. (8 AS, PL-016-22-4196), 2. INGA Weltrowska R.S. (10 AS, PL-0426-22-15128), 3. OLR Polish Masters (PL-083-22-486), 4.  OLR Polish Masters (PL-083-22-454), 5. Kamil Rogiewicz (PL-055-22-12469), 6. Halina Niewińska (PL-016-22-4192),  7. Halina Niewińska (PL-016-22-4166), 8. (PL-0289-22-2206);  Aukcja zakończona

 

 Poniżej film, sylwetka i rodowód gołębia podarowanego przez Tomka Czaplińskiego. Gołąb będzie losowany wśród wszystkich uczestników, którzy zgłoszą swój udział w rywalizacji w sezonie 2023 do końca stycznia b.r. Gołębia wylosował Leszek Rogało.

 

W sezonie 2023 planujemy przyjąć 150 drużyn czyli 900 gołębi.

Opłaty:

1 opcja/ Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2200zł (367zł za gołębia)- 6 gołębi + gołębie rezerwowe*

2 opcja/ Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 800zł (134zł za gołębia) R.S. (Rywalizacja Sportowa) - 6 gołębi + gołębie rezerwowe* - opcja będzie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika. Drużyny z tej opcji rywalizują tylko o nagrody rzeczowe.

* Do każdej zgłoszonej drużyny zostaną przyjęte bezpłatnie gołębie rezerwowe. Ilość gołębi rezerwowych jaką będzie można dostarczyć zostanie określona na początku marca.

 Jak zwykle na naszym WG przewidujemy zorganizowanie 7 różnych współzawodnictw. Poniżej rodzaje tych współzawodnictw i pula na nagrody.

Łączna pula na nagrody w sezonie 2023 wyniesie 150 000 zł ( w tym 5 600 zł na dyplomy, puchary, tabla   oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2023).   

Lot Finałowy pula 78 000 zł : 1m. 28 000, 2m. - 10 000, 3m.- 5 000, 4m. 4 000, 5m. 3 000, 6-10m. 2 000, 10-20m. - 900, 21-30m. - 400, 31-40m. - 300, 41-50m. - 200

Lot pucharowy Memoriał Ś.P. Mieczysława Bieska (Finał) Supercup typowana seria 2/2 pula 12 000 zł:  1m. 5 000, 2m. - 3 000, 3m. - 2 000, 4m. - 1 000, 5m. - 1 000,

Loty konkursowe od 1 – 4  pula 6 400 zł :    1m. 800, 2m. - 500, 3m. - 300,

Najlepszy Lotnik WG (AS) pula 19 000 zł:    1m. 10 000, 2m. - 5 000, 3m. - 2 000,  4-5m. 1 000,

Mistrzostwo Drużynowe/ Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe) pula 19 000 zł:   1m. - 10 000, 2m. - 5 000, 3m. - 2 000,  4-5m. 1 000,  rywalizują również drużyny kobiece 

Mistrzostwo Tradycyjne Drużyn Kobiecych MWG KASZUBY 10 000 zł   :  1m. - 5 000, 2m. - 3 000, 3m. - 2 000,

Extra Finał 500km

Więcej szczegółów w nowym regulaminie. 


Dodano:2022-10-31 23:30

Sezon 2023, spotkanie podsumowujące sezon 2022, AUKCJE

 Kolejnego gołębia, który będzie losowany wśród uczestników edycji 2023  podarował Mariusz Plata.  Gołębie Kolegi Mariusza wygrały w tym sezonie 2 Loty Finałowe - MWG Kaszuby i MWG Rogowo. Poniżej hodowca prezentuje gołębia. 

Poniższego gołębia wylosowała Aldona Horonziak.

 Poniżej gołąb podarowany przez Reinharda i Inę Muhl, który będzie losowany  na najbliższym spotkaniu wśród uczestników edycji 2023, którzy zgłoszą swoją drużynę do najbliższego piątku (21.10.2022). 

Poniższego gołębia wylosował Marek Kiedrowicz.

 

S P O T K A N I E   2022:

Zebranie podsumowujące sezon lotowy 2022 odbędzie się 22 października (sobota) b.r. w Gutowcu k.Czerska (sala przy drodze krajowej). Początek spotkania o godz. 17:00. Serdecznie zapraszam wszystkich uczestników. Proszę o potwierdzenie udziału do 18.10 (wtorek).

 

 

    

   

   

   

   

   

 

S E Z O N   2023:

  16 września został uruchomiony  panel rejestracyjny na 2023 rok. 1 października ukaże się pierwsza lista uczestników zapisanych na sezon 2023. 

Uwaga! W trakcie spotkania podsumowującego sezon 2022 rozlosujemy gołębia podarowanego przez Reinharda i Inę Muhl z przeznaczeniem dla uczestników, którzy zapiszą drużynę na nowy sezon do 21 października (do piątku) b.r..  Kolejne gołębie będą losowane w następnych terminach.

 A U K C J E:

Bardzo proszę o przesyłanie rodowodów do gołębi, które pojawią się wkrótce na aukcjach. Na stronie jest również dostępny druk rodowodu w dziale do pobrania. Mile widziane będzie dołączenie załączników (np. kopie rodowodów  rodziców);

Obecnie przygotowywane aukcje:

AUKCJA NR 1 (na aukcji będą oferowane m.in. 3 pierwsze gołębie z finału):1. Mariusz Plata (PL-0426-22-14546, 2. Odrzutowe 3 AS (DV-03215-22-1097), 3. Drawc & Woźniak (3 z Finału, PL-078-22-1594), 4. Ryszard Czechowski (11 z Finału, PL-0426-22-15114), 5. Ryszard Czechowski (PL-0426-22-13545), 6. Odrzutowe (DV-03215-22-1168), 7. Mariusz Plata (PL-0426-22-14440), 8. Marek Kiedrowicz (DV-0113-22-222)     Aukcja zakończona
AUKCJA NR 2 (na aukcji będą oferowane m.in. Najlepsze ASY 1-5): 1. Mariusz i Sławomir Sołdański R.S. Dr.Rez. (1 AS, 5 z finału PL-0281-22-8024), 2. Tomasz Czapliński (2 AS, 7 z Finału PL-0344-22-5915), 3. Ype HEMSRA 1 (4 AS, 8  z Finału,  NL-22-8018729), 4. 064 Lębork (5 AS, 6 z finału PL-0206-22-5249), 5. Mariusz i Sławomir Sołdański (17 z finału, PL-0281-22-8201), 6. Tomasz Czapliński R.S. Dr. Rez. (14 z Finału, PL-0344-22-5874), 7. Renata Czaplińska (21 z Finału, PL-0344-22-5684), 8. Renata Czaplińska R.S. Dr.Rez. (23 z Finału, PL-0344-22-5685); 9. 064 Lębork (18 z finału PL-0206-22-5252),     Aukcja zakończona

 AUKCJA NR 3 : 1. PIKO 2 Piotr Kowalewski (4 z finału, PL-016-22-3188), 2. Jacek Kaczorowski ( 9 m. z Finału, PL-0345-22-11975),  3. Reinhard & Ina MUHL 2 (7 AS, DV-09715-22-182), 4. Theo Klein (10 z Finału, DV-09715-22-937),  5. PIKO  Piotr Kowalewski (PL-016-22-3161), 10. PIKO  Piotr Kowalewski (PL-016-22-3182), 1. M.M.A. Horonziak R.S.(12 m. z Finału,  PL-0190-22-4415), 6. Michał Walczak (24 z Finału, PL-0297-22-8466), 7. Michał Walczak (PL-0297-22-8303), 8. Dariusz Bieniek (S-20-22-627),   Aukcja zakończona
 AUKCJA NR 4:  1. Tomasz Kuniszewski Dr.Rez. (6 AS, PL-0296-22-5956), 2. Tomasz Kuniszewski  (PL-0296-22-5939), 3. Tomasz Kuniszewski Dr.Rez. (PL-0296-22-5952),  4. Tomasz Kuniszewski  (PL-0296-22-5938),  5. Adam i Andrzej Sufryt (19m. z Finału PL-0426-22-5649), 6. .Adam i Andrzej Sufryt (27 m.  z Finału PL-0426-22-5621) . 7. Adam i Andrzej Sufryt (PL-0426-22-5627), 8. Piotr Witkowski (PL-0326-22-21603), 9. Piotr Witkowski (PL-0326-22-21618), Aukcja w trakcie
AUKCJA NR 5: 1. Halina Niewińska R.S. Dr.Rez. (8 AS, PL-016-22-4196), 2. INGA Weltrowska R.S. (10 AS, PL-0426-22-15128), 3. OLR Polish Masters (PL-083-22-486), 4.  OLR Polish Masters (PL-083-22-454), 5. Kamil Rogiewicz (PL-055-22-12469), 6. Halina Niewińska (PL-016-22-4192),  7. Halina Niewińska (PL-016-22-4166), 8. (PL-0289-22-2206);  Aukcja w przygotowaniu

Dodano:2022-09-16 22:30

Aukcje, spotkanie podsumowujące sezon

W dniach 21-23.10.2022 planowane jest spotkanie z uczestnikami sezonu 2022, na którym wręczymy nagrody. Już teraz zapraszam wszystkich uczestników. Obecnie uzgadniamy miejsce spotkania oraz  przygotowujemy nagrody.  

Tutaj również bedą ukazywać się informacje odnośnie aukcji. Prosimy uczestników o dosyłanie rodowodów. Wkrótce ukaże się aktualna lista gołębi, które wróciły z finału oraz tzw. "dolotów" z wcześniejszych lotów. Obecnie sezon 2022 przeniesiony jest do archiwum (panel po lewej stronie) i tam można dowiedzieć się więcej odnośnie minionego sezonu lotowego.


Dodano:2022-09-16 22:13

Lot nr 4 FINAŁ

 

 

 

Uwaga:Zgodnie z regulaminem konkurs z Finału trwa 4 doby od przylotu pierwszego gołębia. Tak więc skończy się w niedzielę 11.09. o godz.16:58. W poniedziałek jak zwykle podsumowanie lotu. Mamy również nakręcony materiał video z przylotu, który również będzie opublikowany. Będą również rejestrowane gołębie, które będą dolatywać po czasie. 

Aktualizacja 06.09 godz. 12:50: Lot Finałowy odbędzie się w środę 07.09 z miejscowości Stavenhagen 335km (Niemcy). Serdecznie zapraszam wszystkich na przylot gołębi. Podobnie jak w latach poprzednich będzie rozłożony namiot bankietowy. Poza tym będziemy oferować dania z grilla i napoje.       Zapraszam od godz. 11:00

 

Typowanie Puchar: Przypominam, że należy wytypować 2 gołębie do serii (lot Pucharowy Finał) z drużyny. Czekam na wiadomości smsy z typami do środy godz. 11:00. We wiadomości proszę napisać nazwę drużyny i numery dwóch typowanych gołębi. W przeciwnym razie liczą się dwa pierwsze zakoszowane gołębie z danej drużyny. Nie muszą typować uczestnicy, którzy mają dwa lub mniej gołębi w drużynie.

 

Aktualizacja 06.09 godz. 9:25. Około godz. 12 będzie podjęta ostateczna decyzja odnośnie organizacji lotu finałowego. Jednak wszystko wskazuje na to, że lot odbędzie się jutro tzn. w środę.

Lot odbędzie się z miejscowości Stavenhagen 335km lub Teterow 356km. Na pewno lot będzie  bardzo wymagający. Po raz kolejny będzie wiało z przeciwnego kierunku i to dosyć mocno. Na pewno będzie małe zachmurzenie i dosyć wysoka temperatura (około 19*).

 

Lot Konkursowy nr 4 możliwe, że będzie lotem Finałowym. Obecnie analizuje prognozy pogody. Do czwartku 8 września mają być korzystne warunki atmosferyczne. Potem nadejdzie front niżowy z opadami deszczu. Kolejne okienko pogodowe pojawi się dopiero we wtorek 13.09. Decyzja zapadnie w poniedziałek. Możliwe, że odbędzie się jeszcze jeden krótszy lot konkursowy, a lot finałowy będzie lotem nr 5. Sebastian Ostoja-Lniski


Dodano:2022-09-04 21:11

Lot Konkursowy nr 3 Nowogard

Lot Konkursowy nr 3 planowany jest na piątek 02.09.2022. Odległość do gołębnika w linii prostej wynosi 190km. Koszowanie w czwartek od godz. 17:30. Mam nadzieję, że warunki atmosferyczne nie pokrzyżują nam planów. Lot zapowiada się z wiatrem czołowym. Tak więc kolejny trudny lot przed gołębiami.

Na jednym z ostatnich oblotów odleciało około 10 gołębi. Część z nich wróciła na drugi dzień, niestety nie wszystkie.

Uwaga! Nie rejestrujemy dolotów (wyjątek Lot Finałowy) ponieważ system dolicza te gołębie do Współzawodnictwa Drużynowego i Kategorii Najlepszych Lotników - Gołębi AS. Zgodnie z regulaminem konkurs kończy się o godz. 21:00 w dniu lotu jeżeli wróci co najmniej 50% gołębi.


Dodano:2022-08-31 14:41

Lot nr 2 Połczyn Zdrój

 

 Lot Konkursowy nr 2 z miejscowości Połczyn Zdrój planowany jest na piątek 26.08.2022. Koszowanie rozpoczynamy w czwartek o godz. 17:30. Serdecznie zapraszam do udziału w pracach Komisji Wkładaniowej.

Po drugim locie ma być aktywna Klasyfikacja Drużynowa i Najlepszych Gołębi AS (Najlepszych Lotników). Aby wyliczał to automatycznie program musiałem zmodyfikować regulamin (umożliwiał to wcześniejszy zapis w regulaminie). Do tych współzawodnictw będzie liczona suma prędkości z wszystkich lotów konkursowych. Do Klasyfikacji Drużynowej będą liczyć się 3 gołębie. System będzie rejestrował gołębie do  godz. 21 w dniu rozpoczęcia lotu. Jeżeli nie wróci w dniu lotu co najmniej 50 % gołębi to system będzie rejestrował gołębie w drugim dniu lotu do godz. 21.00. Czyli  np. gdy z lotu z odległości 190km nie wróci w dniu lotu co najmniej 50% gołębi, lot przedłuża się na kolejny dzień i system zostaje wyłączony o godz. 21. Czyli na kolejne rozpoczęte 100km 1 doba (system będzie konstatował gołębie od godz. 6:00 do 21:00). W przypadku lotu finałowego system będzie rejestrował gołębie co najmniej 4 doby od przylotu pierwszego gołębia). W przypadku lotu pucharowego wyliczana będzie prędkość 2 typowanych lub 2 pierwszych zakoszowanych gołębi z danej drużyny w oparciu o zasady opisane wyżej. Niniejsza modyfikacja wyeliminuje błędy które mogły występować w przypadku "Ręcznego wyliczania" i dostarczy większych emocji bowiem klasyfikacje będą się zmieniać wraz z przylotem gołębi. 

Rozpisano również nagrody. Pełna rozpiska znajduje się w dziale nagrody.

1. PEŁNA OBSADA GOŁĘBNIKA 134 DRUŻYNY/ 804 GOŁĘBIE. W SEZONIE 2022 PRZYJĘTO 39 DRUŻYN CO STANOWI 29,10% PEŁNEJ OBSADY. AKTYWOWANO DODATKOWO 22 GOŁĘBIE Z DRUŻYN REZERWOWYCH. DODATKOWO PRZYJĘTO 7 DRUŻYN R.S. I AKTYWOWANO 30 GOŁĘBI Z DRUŻYN REZERWOWYCH JAKO R.S., KTÓRE NIE BIORĄ UDZIAŁU W PODZIALE NAGRÓD FINANSOWYCH.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NA NAGRODY FINANSOWE PRZEZNACZONO 34 000 ZŁ i 4 540 ZŁ NA NAGRODY RZECZOWE I ORGANIZACJĘ ZEBRANIA PODSUMOWUJĄCEGO SEZON.

 

 


Dodano:2022-08-25 15:11

Lot nr 1 Sypniewo

Relacja z lotu poniżej:

 


Dodano:2022-08-25 14:38

Wcześniejsze aktualności →