>Wyniki sezon 2022: Lot Finał Stavenhagen 335km 1m. Mariusz Plata R.S.Dr.Rez., 2m. Odrzutowe, 3m. Drawc & Woźniak, Mistrzostwo Drużynowe: 1m. Odrzutowe, 2m. Tomasz Czapliński, 3m. Ype HEMSTRA 1, Mistrzostwo Drużyn Kobiecych: 1m. Renata Czaplińska, 2m. Renata Kiedrowicz, 3m. Renata Kiedrowicz Dr. Rez., Klasyfikacja AS: 1m. Mariusz i Sławomir Sołdański R.S. Dr.Rez., 2m. Tomasz Czapliński, 3m. Odrzutowe<

Loty 2022

Aktualizacja 22.08:  Niestety z powodu niepewnych warunków atmosferycznych nie odbędzie się zaplanowany na poniedziałek 2 lot konkursowy. Prawdopodobnie lot odbędzie się w piątek. W związku z dłuższą przerwą między lotami przewiduje się zorganizowanie lotu treningowego z odległości około 20km. 

Aktualizacja 11.08.: Faza lotów treningowych dobiegła końca. Prawie wszsytkie loty były dla gołębi wymagające. Najważniejsze, że straty w stadzie są niewielkie. Większotść z uczestników ma ponad 6 gołębi w drużynie dlatego istnieje możliwość aktywacji gołębi. Koszt aktywacji gołębi rezerwowych wynosi 120 zł lub 400 zł od sztuki bez względu na status drużyny. (Poniżej wyciąg z regulaminu dokładnie określający status tych gołębi).

Lista uczestników, którzy mają możliwość aktywacji gołębi rezerwowych (aktualizacja 15.08. godz. 22:45): Theo Klein (3 szt. aktywowane jako drużyna R.S.), Mariusz i Sławomir Sołdańscy (2 szt. aktywowane jako drużyna R.S.), Odrzutowe (1szt.), Jurczak & Iwański (2 szt. aktywowane jako drużyna R.S.), Jacek Kaczorowski (1szt.aktywowany jako drużyna R.S.), Michał Walczak (1szt.aktywowany jako drużyna R.S.), Drawc & Woźniak (1szt.), INGA Weltrowska (2 szt. aktywowane jako drużyna R.S.),, Krzysztof i Maja Wasylków (1szt.), 064 Lębork  (1szt.aktywowany jako drużyna R.S.). Ryszard Czechowski (2 szt. aktywowane jako drużyna R.S.), Stanka Jan (2 szt. aktywowane jako drużyna R.S.), Mariusz Plata  (2 szt. aktywowane jako drużyna R.S.), Andrzej Sufryt (1szt.), PIKO 2 Piotr Kowalewski (1szt.), Piotr Wójcicki (2szt.), Tomasz Kuniszewski (3szt.), Renata Czaplińska (3 szt. aktywowane jako drużyna R.S.), Tomasz Czapliński (2 szt. aktywowane jako drużyna R.S.), Halina Niewińska (1szt.aktywowany jako drużyna R.S.), Łukasz Rappel (2 szt. aktywowane jako drużyna R.S.),  Piotr Witkowski (2szt.), Marek i Kacper Kiedrowicz (3szt.), Renata Kiedrowicz (3szt.), GAL (4 szt. aktywowane jako drużyna R.S.), Bi Turbo Team (1szt.), Reinhard & Ina MUHL 2 (1szt.), Reinhard & Ina Muhl 1 (2szt.).

Uczestnicy którzy dokonają aktywacji gołębi będą oznaczani na kolor zielony. 

Uwaga w  związku z tym, że gołębie ciągle wracają będę aktualizował ilość gołębi do aktywacji. 

Termin aktywacji: do 15.08.(poniedziałek) Dane do wpłat w dziale kontakt. Z uwagi na święto termin wydłużony zostaje do wtorku 16.08 godz. 12:00.

Nagrody 2022: Nagrody finansowe będą opublikowane po pierwszym locie. Do puli nagród zostaną doliczone pieniądze z aktywacji gołębi rezerwowych. 

Gołębie rezerwowe: W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych do każdej zgłoszonej drużyny.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł lub 120zł. 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego (nie dotyczy R.S) zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. W przypadku gdy po lotach treningowych zostanie nadwyżka gołębi (więcej jak 6szt.)  z pozostałych gołębi tworzy się drużynę oznaczoną Dr. Rez.  Umożliwia się również aktywacje gołębi rezerwowych ze statusem Drużyny R.S.. Opłata wynosi wówczas 120 zł od gołębia.

 I lot konkursowy planowany jest wstępnie na środę 17.08.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja 08.08: We wtorek 09.08. Odbędzie się powtórnie lot treningowy z Krojanty. W związku z tym lot z Chrząstowa odbędzie się w czwartek. 

 

Aktualizacja 05.08:  Kolejny lot treningowy odbędzie się jednak 08.08 (poniedziałek)  z miejscowości Krojanty (25km). O ile prognozowane warunki atmosferyczne będą sprzyjające to ostatni zaplanowany lot treningowy  odbędzie się  w środę 10.08 z miejscowości Chrząstowo (54km).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Od tego tygodnia zaczynamy loty treningowe. Pierwsze 3 loty odbędą się z krótkich odległości w dniach 27.07, 28.07., 29.07.   Proszę uczestników, którzy nie uregulowali do tej pory w pełni płatności za udział w zawodach o jak najszybsze załatwienie tej formalności. Po fazie treningowej będzie można ponadto aktywować gołębie rezerwowe, które nie wejdą do drużyny podstawowej w mioejsce gołębi zaginionych. Więcej szczegółów podam po fazie treningowej. Sebastian Ostoja-Lniski


Dodano:2022-08-12 12:46

Sezon 2022

Brakujące gołębie (DO WYMIANY) AKTUALIZACJA 22.06.2022:  PL0297-22-8475,  PL-0344-22-5920, PL-0344-22-5746,  PL-0466-22-362, PL-016-22-4138, PL-016-22-4191, S20-2022-615, PL-0289-22-2246,  DV-03215-22-1154.  Możliwość wymiany do 20.06.2022. Uwaga w trakcie aktualizacji usuwam gołębie już wymienione.

W związku z licznymi zapytaniamy informuje, że wciąż można zgłosić swój udział na sezon 2022. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. W ostatnich dniach zapisało się sporo nowych uczestników. Lista przyjętych gołębi jest praktycznie codziennie aktualizowana. 17.05. wszsystkie do tej pory gołębie zostały zaszczepione na ospe. Z kolei gołębie, które zostały przyjęte niezaszczepione poddawane są szczepieniu na bieżąco szczepionką RP (paramyxo, rotawirus). Poza tym prawie wszystkie gołębie zostały oblatane przy gołębniku. Najwięcej relacji z WG (filmy, zdjęcia) jest przekazywanych na bieżąco zainteresowanym uczestnikom na stworzonej grupie w komunikatorze WhatsApp. Zainteresowanych uczestników mogę w każdej chwili włączyć do grupy.

Uwaga! Pojawił się Panel Gołębie 2022, gdzie znajdą się wszystkie przyjęte gołębie. Obecnie wprowadzane są do programu obrączki rodowe. Proszę sprawdzać poprawność wprowadzonych obrączek rodowych. Do niedzieli 08.05 postaram się wprowadzić wszystkie gołębie.

 Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 15.03.2022 do 30.05.2022. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie. Uwaga! Najlepiej aklimatyzują się gołębie dostarczone w kwietniu i na początku maja. Praktyka pokazuje, że najwięcej problemów jest z gołębiami późno dostarczonymi przez co wiele z nich ginie.

Gołębie zamienne: Do 20 czerwca 2022 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

Do Każdej drużyny uczestnik może bezpłatnie dostarczyć 4 gołębie rezerwowe, czyli 6 szt. + 4 szt. rezerwowe. . Do Drużyn tzw. "R.S." 6 + 2 gołębie rezerwowe. Gołębie można dostarczać etapami.

Wciąż trwają zapisy na nowy sezon i możliwe, że w trakcie przyjmowania gołębi będziemy ograniczać przyjmowanie gołębi rezerwowych.

Adres do wysyłki gołębi:

Sebastian Ostoja-Lniski

ul.Okrężna 6,  89-650 Czersk,  tel.601686344

Wraz z gołębiami dostarczamy formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w dziale do pobrania. Obowiązuje ten sam druk co w 2019 roku. Ponadto do przesyłki proszę dołączyć rodowód i karty własności (obowiązkowo).


Dodano:2022-03-14 21:35

Zapisy na sezon 2022, Aukcja gołębi z sezonu 2021

 Uruchomiliśmy zapisy na sezon 2022. Jest to 8 edycja zawodów (OLR) organizowanych przeze mnie w Czersku. Pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku. Po prawej stronie znajduje się panel, gdzie można dokonać rejestracji drużyny. Proszę zapoznać się również z regulaminem przygotowanym na nowy sezon. 

Poniżej informacja o gołębiu, którego podarowali Reinhard & Ina Muhl. Gołąb będzie losowany  wśród uczestników, którzy wpiszą się na listę uczestników  do końca stycznia b.r. . (poniżej sylwetka i rodowód gołębia). Prawdopodobnie jest to samiczka zinbredowana na linię "Olympiade 03"  L.Heremansa plus dodany gołąb z lini "BAK 17" M.Aelbrecht. Mam nadzieję, że dobrze wybrałem i ten wybór spodoba się uczestnikom. Dziękuję jeszcze raz Reinhardowi, od którego co roku mam możliwość wyboru jednego gołębia na rozwój Wspólnego Gołębnika. Jeżeli ktoś z uczestników chciałby również coś ciekawego podarować to proszę o kontakt. Sebastian Ostoja-Lniski

 Gołębia od Reinharda Muhla wylosował Kamil Rogiewicz

 Następna aktualizacja listy uczestników nastąpi 31 stycznia 2022.

W regulaminie dokonano kilka istotnych zmian. Najważniejsza z pewnością dotyczy terminu przyjmowania gołębi na MWG: od 15.03.2022 do 30.05.2022. Skrócony termin przyjmowania gołębi pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie sezonu lotowego. Celem jest doprowadzenie gołębi młodych do formy już w połowie lipca. Regulamin jest jeszcze w trakcie dopracowywania, z tego względu jestem otwarty na sugestie przyszłych uczestników. Zmieni się również system obliczania wyników a Kat.AS i Drużynowej, aby wyniki zmieniały się automatycznie "na żywo".   

Obsada gołębnika na 2022 rok będzie wynosić  804 szt. (134 drużyny). 

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2000zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 1) .

Do każdej drużyny będzie można przysłać bezpłatnie gołębie rezerwowe. Ilość będzie określona około 1 marca.

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 700zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 2) – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika. Można już zgłaszać te drużyny z dopiskiem R.S.

Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 15.03.2022 do 30.05.2022 

Sebastian Ostoja-Lniski

Wśród uczestników zarejestrownych na liście uczestników edycji 2022 do końca listopada 2021 będzie losowany gołąb podarowany przez Marka Kiedrowicza.  Gołąb jest na tablo poniżej. Dołączony jest też rodowód oraz film na którym hodowca osobiście prezentuje podarowanego gołębia. Jest to rodzeństwo do I gołębia z finału edycja 2019.  Losowanie gołębia - poniżej film. Gratulacje dla Piotra Witkowskiego, który wylosował gołębia oraz  podziekowania dla Marka i Kacpra Kiedrowiczów - darczyńców.

 

 

Gołębie są wystawione na portalu www.gieldagolebi.pl 

Poniżej kolejność wystawiania gołębi na aukcje:

Aukcja nr 1: 1) PL-0297-21-5943 - I miejsce z Finału (Dream Team Kaszuby), 2) PL-016-21-8611 - 4 miejsce z Finału (Halina Niewińska),  3) PL-074-21-426 6 miejsce z Finału (Krystian Chyła), 4) PL-016-21-11256 (PIKO Piotr Kowalewski), 5) PL-016-21-11295 (PIKO Piotr Kowalewski), 6) PL-016-21-11332 (PIKO Piotr Kowalewski)

Koniec aukcji 04.12.2021 godz.20:39

Aukcja zakończona 

Aukcja nr 2:  1) DV-0113-21-14 - 2 miejsce z finału (Renata Kiedrowicz), 2) DV-0113-21-3 - 2 AS, 5 z Finału (Renata Kiedrowicz), 3) PL-0190-21-7333 - 12 miejsce z Finału (Aldona Horonziak R.S.), 4) PL-063-21-6166 - 13 miejsce z Finału (Marek Gadziński), 5) PL-0299-21-404 (INGA Weltrowska), 6) PL-MŻ6-21-7 (KHGP ŻYRARDÓW 3)

Aukcja zakończona  

 Aukcja nr 3: 1) PL-0281-21-9349 - 1 AS, 10 miejsce z Finału (Marcin Olkuski),  2) PL-0466-21-1061 - 3 miejsce z Finału (Bogdan KUCKI 2), 3) PL-0344-21-8320 (Tomasz CZAPLIŃSKI), 4) PL-016-21-5511 (Jolanta Derewecka R.S.), 5) PL-016-21-5552 (Jolanta Derewecka R.S.), 6) PL-066-21-8548 (Zbigniew Borowski)

Aukcja zakończona   

Aukcja nr 4: 1) PL-0236-21-952 - 7 miejsce z Finału, I seria z Finału Puchar (Jan Bocheńczak), 2) PL-0236-21-953 - 9 miejsce z Finału, I seria z Finału Puchar (Jan Bocheńczak), 3) PL-0296-21-9781 - 14 miejsce z Finału (Robert TOPKA), 4) PL-0296-21-150 - 16 miejsce z Finału (Dariusz Prondziński), 5) DV-0527-21-550 - 15 miejsce z Finału (Piotr Wójcicki), 6) PL-04-21-12501 - 8 miejsce z Finału (Andrzej Łukasik)

Aukcja zakończona

  Do każdej aukcji dołączony będzie film z prezentacją wystawionych gołębi.

Uczestnicy, którzy do tej pory nie przesłali dokumentacji na ww. gołębie (karty własności, rodowody) proszeni są o pilne dopełnienie tej formalności.


Dodano:2021-11-05 00:01

Wyniki 2021, spotkanie podsumowujące sezon, gołębie doloty

Już w najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie podsumowujące sezon 2021. W programie imprezy m.in. wręczenie nagród, prezentacja najlepszych gołębi sezonu 2021, wykład Lekarza Weterynarii Ryszarda Chorążego z Miastka... Pan Doktor tym razem nie będzie badał gołębi ale przygotuje na pewno ciekawy wykład dotyczący aktualnych problemów w hodowlach. Uczestnicy, którzy chcieliby przy okazji nabyć szczepionki, leki lub skonsultować swoje problemy z jakimi borykają się w swoich hodowlach proszeni są o kontakt z Panem Doktorem przed przyjazdem na imprezę tel. 604940912.

  Aktualizacja: Uwaga!!! Ze względów organizacyjnych i na prośbę kilku uczestników, spotkanie podsumowujące sezon 2021 odbędzie się 6 listopada 2021 (sobota).  Serdecznie zapraszam wszystkich uczestników edycji 2021. Są jeszcze wolne miejsca i można potwierdzić swój udział do 3 listopada (ze względu na planowaną konsumpcje). Jak zwykle na takich spotkaniach, które odbywały się wcześniej zaprezentowane zostaną również najlepsze gołębie minionej edycji. 

Miejsce spotkania: Gutowiec k.Czerska - Sala przy drodze krajowej.

Godzina: 16:30

Polecena hotele i miejsca noclegowe w Czersku i okolicach:

https://willa-bor.pl/  Willa Bór - Ostrowite k.Czerska

https://www.hotelkavka.pl/  Hotel Kavka Czersk

  

 

Obecnie do aukcji przygotowujemy 25gołębi, które mają być podzielone na 4 części. Wkrótce opublikowana zostanie kolejność wystawiania gołębi. Przy każdej aukcji zostanie również opublikowany film z prezentacją wystawionych gołębi.

 

Poniżej będą opublikowane wyniki końcowe za sezon 2021. Prawdopodobnie 23.10 (sobota) odbędzie się spotkanie podsmowujące sezon 2021. Bardzo proszę o potwierdzenie udziału do 10.10., ponieważ będę musiał podjąć decyzje w jakim miejscu odbędzie się to spotkanie (zależy od frekwencji). Rzopoczęły się również wypłaty nagród za sezon 2021, Pula na nagrody z lotu finałowego, która nie została wykorzystana zostanie podzielona po równo na gołębie, które powróciły na poz. 1-16 (z wyłączeniem Drużyny R.S.). Obecnie gołębie przygotowywane są do aukcji dlatego proszę o przesyłanie dokumentacji. 

Gołębie, które powróciły po czasie z finału i innych lotów: xxxxx  Te gołębie również będą wystawione na aukcji.

 

  


Dodano:2021-10-03 21:36

Lot Finałowy informacje

Aktualizacja 26.09.2021: Obecnie opracowaywane są wyniki całkowite we wszystkich kategoriach. Niestety gołębie nie dolatują. Wszystkie gołębie, które ewentualnie powrócą zostaną zarejestrowane w systemie jako doloty z fianłu i innych lotów konkursowych. Proszę o przesyłanie rodowodów do gołębi, które powróciły (brakuje jeszcze kilku rodowodów). Najprawdopodobniej 23 pażdziernika odbędzie się podsumowanie sezonu lotowego. Miejsce i dokładny termin zostanie podany na początku października.  

Aktualizacja 20.09.2021 godz. 20:40: W związku z tym, że lot finałowy okazał się bardzo wymagający i konkurs wciąż nie został wyczerpany, przypominam, że może on trwać maksymalnie do czwartku 23.09.2021 (do godz. 16:57:48.640).

Wyniki - skrót

Lot Finał: 1m. Dream Team Kaszuby, 2m. Renata Kiedrowicz, 3m. Bogdan Kucki 2 

Kat. AS - Najlepszy Lotnik: 1. Marcin Olkuski, 2. Renata Kiedrowicz, 3. Rajmund Chwarzyński

Mistrzostwo Tradycyjne: 1. Renata Kiedrowicz, 2. Dream Team Kaszuby 3. Marcin Olkuski

Puchar "Memoriał Ś.P. Mieczysława Bieska:  1. Jan Bochenczak, 2. Bogdan KUCKI 2, 3. Halina Niewińska, 4. Krystian Chyła, 5. Andrzej Łukasik

Mistrzostwo Tradycyjne Drużyn Kobiecych: 1. Renata Kiedrowicz , 2. Halina Niewińska, 3. INGA Weltrowska R.S.

Aktualizacja 17.09.2021:  Lot Finałowy odbędzie się w najbliższą niedzielę 19.09.2021. Serdecznie zapraszam szczególnie wszystkich uczestników tegorocznej edycji do wspólnego oglądania przylotu gołębi. Tak jak było do przewidzenia zapowiadają się duże emocje związane z przylotem gołębi, bowiem zapowiada się lot z wiatrem "w dziób ", który będzie wiał z kierunku północno-wschodniego. Na pewno będzie to jeden z najtrudniejszych finałów zorganizowanych w tym sezonie na polskich WG. Lot odbędzie się z miejscowości Wittstock Dosse. Odległość do WG wynosi 372 km.  Na miejscu do dyspozycji gości będą darmowe przekąski z grilla i napoje.  Więcej szczegółów wkrótce.

1. Koszowanie na lot finałowy odbędzie się w sobotę od godz. 17:30. Serdecznie zapraszam do udziału w pracach Komisji Wkładań.

2. Na lot finałowy typujemy gołębie - Puchar  "Memoriał Ś.P. Mieczysława Bieska". Typowanie przesyłamy za pomocą smsa do organizatora do godz. 8:00 19.09..  tel. 601686344. W sms-ie zapisujemy numery obrączek dwóch gołębi, które chcemy zatypować.  W przypadku gdy uczestnik, nie wytypuje dwóch gołębi, liczą się dwa pierwsze zakoszowane z listy wkładaniowej. Około 20:00 w sobotę ukaże się Lista zakoszowanych gołębi na lot i na tej podstawie proszę zgłaszać "typy".

3. Kibiców zapraszam od godz. 10:30 w niedzielę. Oczywiście jeżeli ktoś chce wcześniej pojawić się na terenie WG to nie widzę problemu.

4. Gołębie prawdopodobnie zostaną wypuszczone w godz. 7:30 - 8:30.

 

Aktualizacja 11.09.2021: Tak jak było do przewidzenia prognoza już się zmieniła i wygląda to bardzo optymistycznie. Na niedzielę 19.09. zapowiada się lot pod wiatr przy małym zachmurzeniu. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni i w dużym gronie spotkamy się na locie finałowym, który odbędzie się z m. Wittstock lub Parchim około 400km. W takich warunkach gołębie na pewno będą potrzebowały około 6 godzin na pokonanie tej trasy. Zapowiadają się więc duże emocje.

****************************************************************************************************

 

Lot Finałowy planowany jest na 18 lub 19 września (sobota lub niedziela). Do tego czasu  z uwagi na zapowiadane załamanie pogody nie uda się zorganizować ponownie lotu z Nowogardu. Obecnie również prognozowane warunki na 18 i 19 też nie napawają optymistycznie. Dlatego rozważana jest opcja zorganizowania lotu finałowego 14.09.2021 (wtorek).  Na pewno w tym dniu gołębie musiałyby mocno popracować, bo zapowiadany jest wiatr z kierunku południowo-wschodniego. Na ten moment (piątek 10.09.) jest to najlepsza z możliwych opcji.  Ostateczna decyzja zostanie podjęta w niedzielę 12.09. Prognozy jednak zmieniają się dynamicznie i podejmowanie decyzji już dzisiaj nie byłoby rozsądnym posunięciem. Na pewno najlepszą opcją dla mnie, uczestników i kibiców jest zorganizowanie lot finałowego w sobotę lub niedzielę 18 lub 19.09. Dobry Lot Sebastian Ostoja-Lniski


Dodano:2021-09-10 19:48

Lot konkursowy nr 3

Lot konkursowy nr 3 odbędzie się  z m.Nowogard 190km w najbliższą środę 08.09.2021. Koszowanie  we wtorek od godz. 18:00. Sebastian Ostoja-Lniski

Planowana godzina wypuszczenia gołębi 8:00. Lot  zapowiada się tym razem z bocznym wiatrem z kierunku południowego. Wiatr ma być jednak bardzo słaby i na pewno nie będzie pomagał gołębiom. Dobry Lot

Aktualizacja 10.09.2021:

Tutaj będę wstawiane kompletne Wyniki Drużynowe i klasyfikacje Najlepszych Lotników po 3 lotach konkursowych. Z uwagi, że te współzawodictwa wyliczane są przeze mnie "ręcznie", proszę o sprawdzenie poprawności wyliczeń. Z pierwszego lotu do konkursu liczyło się 128 gołębi, z drugiego 118, a z 3 lotu 100sztuk. Działa też już opcja, że klikając na liście przylotu w nazwę drużyny automatycznie wyświetlają się wyniki drużyny. Podobnie klikając na nr obrączki gołębia wyświetlają się  wyniki uzyskane przez danego gołębia. 

 


Dodano:2021-09-06 21:40

Lot Konkursowy nr 2

Koszowanie na lot Konkursowy nr 2 z m. Połczyn Zdrój 125km  odbędzie się w środę od godz. 18:00 - 20:00. Lot zapowiada się z bocznym wiatrem z kierunku północnego. Planowana godzina wypuszczenia między godziną 7.00 a 8.30 w czwartek 02.09.2021. 

Na lot zakoszowano 236 gołębi, z czego do konkursu liczy się 118 sztuk.

 


Dodano:2021-09-01 15:52

← Kolejne aktualności Wcześniejsze aktualności →