>Rozpoczęły się zapisy na 2020 rok. Można się zapisywać za pomocą panelu rejestracja 2020. Serdecznie zapraszam - Sebastian Ostoja-Lniski<

REGULAMIN:


Regulamin 2020 

Nazwa zawodów: Międzynarodowy Wspólny Gołębnik KASZUBY w skrócie „MWGKASZUBY” lub "MWG"

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski, Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344   Strona:    www.mwgkaszuby.pl         lub  www.wgczersk.pl (tymczasowo)    e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „MWGKASZUBY” (w skrócie: MWG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na MWG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. Brak pełnej wpłaty za drużynę uniemożliwi uczestnikowi rywalizację na MWG. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje  organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Współzawodnictwo na MWG ma na celu wyłonić : „Najlepszego Lotnika MWG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego Memoriał Ś.p. Mieczysława Bieska”.

Uczestnik do współzawodnictwa na MWG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W skład drużyny wchodzi 6 gołębi. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…). W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2020, posiadające obrączkę rodową. 

Gołąb dostarczony na MWG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na MWG muszą samodzielnie jeść i pić. Organizator nie przyjmuje na MWG gołębi tzw. „zimowych”. Praktyka pokazuje, że tylko nieliczne z nich dobrze aklimatyzują się w nowym miejscu. Wiele z nich ginie na oblotach i wstępnych lotach treningowych.

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na MWG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych. Każdy gołąb w momencie dostarczenia na MWG zostanie zaopatrzony w obrączkę elektroniczną (dotyczy tylko drużyn w pełni opłaconych). Gołębie dostarczone na MWG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się). Na MWG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie. 

 II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy. 

Obsada gołębnika na 2020 rok będzie wynosić  800 szt.. Przyjmowane będą tylko pełne drużyny. Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2000zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 1) .

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 600zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 2) – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika. W tym przypadku należy zgłaszać tylko pełną drużynę.

Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia/ drużynę zgłoszoną na MWG Kaszuby 2020”. 

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat).

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na MWG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział. 

Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 20.03.2020 do 20.05.2020. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie. Uwaga! Najlepiej aklimatyzują się gołębie dostarczone w kwietniu i na początku maja. 

Gołębie zamienne: Do 30 czerwca 2020 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

Gołębie rezerwowe: W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych do każdej zgłoszonej drużyny (nie dotyczy drużyn R.S.).  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł. 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. W przypadku gdy po lotach treningowych zostanie nadwyżka gołębi (więcej jak 6szt.)  z pozostałych gołębi tworzy się drużynę oznaczoną Dr. Rez. 

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,  

Organizator zorganizuje co najmniej 8 lotów treningowych oraz 5 lotów konkursowych. 

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 40 km. Pierwszy trening około 1 sierpnia

Plan lotów konkursowych: 

1 lot konkursowy – ok. 90km (Szczecinek) około 20.08.2020

2 lot konkursowy – ok. 125 km (Połczyn Zdrój) 

3 lot konkursowy – ok. 170 km (Resko) 

4 lot konkursowy - 0k. 212 km (Kamień Pomorski)

5 lot konkursowy (Finał) – 335-420km około 10-15.09.2020

Możliwe miejsca wypuszczenia gołębi w Niemczech:Parchim (406km), Wittstock/Dosse (373km), Waren (350km), Teterow (355km), Stavenhagen (335km)

Długość lotu finałowego zależeć będzie od obsady gołębnika, prognozowanych warunków atmosferycznych, kondycji stada itp.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe.

Loty treningowe i konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2020r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin, skrócić odległość lotu lub jeden z lotów konkursowych odwołać.  Wówczas nagrody z odwołanego lotu przechodzą na lot finałowy.

Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo.  

Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy. 

Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.  

IV. Wyliczanie Współzawodnictw.  

1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 50% gołębi uczestniczących w danym locie. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości. 

2) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. W klasyfikacji AS wygrywa gołąb, który  wróci w czasie trwania konkursu z lotu finałowego. 

3) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. Np. lot z 350 km, konkurs zakończy się na koniec 4 doby od przylotu I gołębia. 

4) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 50% gołębi, a w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 3) 

5) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych (lub mniej)  lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania), które wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości. 

6) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości. 

V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 800szt. 

Łączna pula na nagrody w sezonie 2020 wyniesie 120 000 zł ( w tym 5 000 zł na dyplomy, puchary oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2020).  

Opcja 1. 

Lot Finałowy:       40000 zł 

1. miejsce >        14 000 zł + puchar 

2. miejsce >            6 000 zł + puchar 

3. miejsce >            4 000 zł + puchar 

4. miejsce >            1 700 zł + puchar,       5. miejsce >       1 000 zł + puchar,    6. miejsce >     1 000 zł + statuetka 

7. miejsce >            1 000 zł + statuetka,   8. miejsce >       1 000 zł + statuetka, 9. miejsce >     800 zł + statuetka 

10. miejsce >             500 zł + statuetka,  od 11 do 20 miejsca >      400 zł, od 21 do 30 miejsca >      300 zł,  od 31 do 40 miejsca >      200 zł

Lot pucharowy (Finał) Supercup typowana seria 2/2:  39400 

1. miejsce >         25 000 zł + puchar   

2 miejsce >             8 000 zł + puchar  

3 miejsce >             4 000 zł + puchar 

4 miejsce >             1 400 zł 

5 miejsce >             1 000 zł 

Loty konkursowe od 1 – 4 :    7600 zł

1 miejsce >              1 000 zł + puchar 

2 miejsce >                 500 zł + puchar  

3 miejsce >                 400 zł + puchar 

Najlepszy Lotnik WG (AS):    10 000 

1. miejsce >           4 000 zł + puchar  

2 miejsce >             2 200 zł + puchar  

3 miejsce >             1 200 zł + puchar 

4 miejsce >             1 000 zł + statuetka  

5 miejsce >                600 zł + statuetka 

od 6  do 10 miejsca >  200 zł 

Mistrzostwo Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe):  18 000 

1. miejsce >         10 000 zł + puchar   

2 miejsce >             4 000 zł + puchar  

3 miejsce >             2 000 zł + puchar 

4 miejsce >             1 000 zł 

5 miejsce >             1 000 zł     1-10 miejsca dyplomy 

Opcja 2. (tylko w przypadku pełnej obsady gołębnika)

Lot Finałowy:       20 000 

1. miejsce >          10 000 zł + puchar 

2. miejsce >            2 500 zł + puchar 

3. miejsce >            1 500 zł + puchar 

4. miejsce >   1 000 zł + puchar,    5. miejsce >   500 zł + puchar,    6. miejsce >    500 zł + statuetka, 7. miejsce >  500 zł + statuetka,   8. miejsce >    500 zł + statuetka, 9. miejsce >    500 zł + statuetka, 10. miejsce >   500 zł + statuetka,  od 11 do 20 miejsca >      200 zł

Lot pucharowy (Finał) Supercup typowana seria 2/2:  67 000 

1. miejsce >           Opel Crossland o wartości 60 000zł + puchar   

2 miejsce >             3 000 zł + puchar  

3 miejsce >             2 000 zł + puchar 

4 miejsce >             1 000 zł 

5 miejsce >             1 000 zł  

Loty konkursowe od 1 – 4 :    6800 

1 miejsce >              1 000 zł + puchar 

2 miejsce >                 400 zł + puchar  

3 miejsce >                 300 zł + puchar 

Najlepszy Lotnik WG (AS):    9200 

1. miejsce >            4 000 zł + puchar  

2 miejsce >             2 000 zł + puchar  

3 miejsce >             1 000 zł + puchar 

4 miejsce >               800 zł + statuetka  

5 miejsce >               400 zł + statuetka 

od 6  do 10 miejsca >  200 zł 

Mistrzostwo Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe):  12 000 

1. miejsce >          5 000 zł + puchar   

2 miejsce >           2 000 zł + puchar  

3 miejsce >           1 000 zł + puchar 

4 miejsce >           1 000 zł 

5 miejsce >           1 000 zł, 6 miejsce 1000 zł, 7 miejsce 600, 8 miejsce 400zł 1-10 miejsca dyplomy 

 Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 7 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG najpóżniej po pierwszym locie konkursowym listę nagród na sezon 2020 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych drużyn podstawowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

VI. Aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne.

Organizator MWG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 600 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  180 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty. W przypadku gdy uczestnik nie dostarczy na gołębia rodowodu to otrzymuje 20% z wylicytowanej kwoty. Koszty związane z aukcją pokrywa organizator. Organizator za pośrednictwo w sprzedaży gołębia wystawia uczestnikowi paragon (60% z wylicytowanej kwoty).

Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.   Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika (40%) oraz Organizatora (60%).

Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej.

Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.mwgkaszuby lub wgczersk.pl

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na MWG. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Regulamin do 11.11.2019 może ulec korektom ze względu na propozycje uczestników.

Czersk, dnia 11.11.2019

 Uwaga! Przy zgłaszaniu uczestnictwa proszę w uwagach napisać która opcja nagród ma obowiązywać w 2020 roku (opcja nr 1 czy 2). (dotyczy uczestników, którzy swój udział zgłoszą za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do  09.11.2019)

 

Regulamin 2019 

Nazwa zawodów: Międzynarodowy Wspólny Gołębnik KASZUBY w skrócie „MWGKASZUBY”

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski

Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344

Strona:    www.mwgkaszuby.pl         lub  www.wgczersk.pl (tymczasowo)    e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „MWGKASZUBY” (w skrócie: MWG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na MWG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje ostatecznie organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Współzawodnictwo na MWG ma na celu wyłonić : „Najlepszego Lotnika MWG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-3”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego”.

Uczestnik do współzawodnictwa na MWG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W skład drużyny wchodzi 6 gołębi (w tym jeden gołąb gratisowy). Minimalna ilość gołębi jaką można zgłosić w drużynie wynosi 2szt. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…). W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2019, posiadające obrączkę rodową.

Gołąb dostarczony na MWG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na MWG muszą samodzielnie jeść i pić. Organizator nie przyjmuje na MWG gołębi tzw. „zimowych”. Praktyka pokazuje, że tylko nieliczne z nich dobrze aklimatyzują się w nowym miejscu. Wiele z nich ginie na oblotach i wstępnych lotach treningowych.

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na MWG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.

Gołębie dostarczone na MWG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się).

Na MWG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie.

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.

Obsada gołębnika na 2019 rok będzie wynosić  800 szt. (700 gołębi podstawowych + gołębie darmowe).

Opłata od gołębia wynosi  400 zł  (opcja nr 1) (w tym VAT 23%).

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2000zł zł   (opcja nr 2) (w tym VAT 23%)..

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 600zł (opcja nr 3) – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika. W tym przypadku należy zgłaszać tylko pełną drużynę. Przy zgłoszeniu tej opcji w nazwie drużyny proszę dopisać skrót R.S.

Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł (bez względu na ilość zgłoszonych gołębi) należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia zgłoszonego na MWG Kaszuby 2019”.

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat).

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na MWG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział.

Termin przyjmowania gołębi na WG: od 20.03.2019 do 30.05.2019. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie.

Gołębie zamienne: Do 30 czerwca 2019 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł . 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt ( zapis ten dotyczy również drużyn mniej licznych). W przypadku zgłoszenia np.2 gołębi i po lotach treningowych zostaną 3 gołębie można aktywować 1 gołębia, który tworzy kolejną drużynę składającą się z 1 szt., która zostaje oznaczona jako np. Jan Kowalski Dr. Rez.

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu, 

Organizator zorganizuje co najmniej 8 lotów treningowych oraz 4 loty konkursowe. 

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 1 do 40 km. 

Plan lotów konkursowych: 

1 lot konkursowy – ok. 90km (Szczecinek) 

2 lot konkursowy – ok. 125 km (Połczyn Zdrój) 

3 lot konkursowy – ok. 190 km (Nowogard) 

4 lot konkursowy (Finał) – 335-400km

Długość lotu finałowego zależeć będzie od obsady gołębnika, prognozowanych warunków atmosferycznych, kondycji stada itp.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe.

Loty treningowe i konkursowe odbędą się na przełomie sierpnia i września 2019r.

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej lub innych zdarzeń losowych zmienić termin bądź skrócić odległość lotu.  

Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo. 

Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy.

Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa. 

IV. Wyliczanie Współzawodnictw. 

1) Z każdego lotu zaliczanego do współzawodnictwa gołąb zdobywa tzw. Konkurs. Gołąb zdobywa konkurs w przypadku gdy wróci w 40% gołębi uczestniczących w danym locie. W punktacji „AS - Najlepszy Lotnik WG” najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma prędkości. W przypadku, gdy będzie możliwość wyliczenia klasyfikacji „Najlepszych Lotników” wg punktów to ten sposób będzie obowiązywał w sezonie 2019. Najpierw będzie brana pod uwagę liczba konkursów, a następnie suma punktów. System ten będzie premiował gołębie plasujące się wysoko na listach konkursowych.

2) Do wyliczania punktacji AS zaliczane będą loty tzw. konkursowe. W klasyfikacji AS wygrywa gołąb, który  wróci w czasie trwania konkursu z lotu finałowego.

3) W przypadku lotów katastrofalnych konkurs liczy się od przylotu pierwszego gołębia i nie może trwać dłużej niż  1 dobę na każde rozpoczęte 100 km. 

4) System konstatujący gołębie  będzie włączony do momentu powrotu co najmniej 40% gołębi, a w przypadku lotów katastrofalnym tak długo jak reguluje to podpunkt 3)

5) Do wyliczenia wyników lotu pucharowego liczy się suma prędkości 2 gołębi typowanych (lub mniej)  lub 2 pierwszych gołębi zakoszowanych z danej drużyny (w przypadku braku typowania), które wrócą w czasie trwania konkursu. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

6) Do wyliczenia Mistrzostwa Tradycyjnego liczą się 2 lub mniej gołębi z danej drużyny, które zdobędą konkurs. Najpierw liczą się konkursy, a następnie suma prędkości.

 V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 700szt. gołębi podstawowych (gołębie przyjęte za darmo nie zwiększają puli na nagrody)

 Łączna pula na nagrody w sezonie 2019 wyniesie 120 000 zł ( w tym 5 000 zł na dyplomy, puchary oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2019). 

Lot Finałowy:       55 000 zł

1. miejsce >          20 000 zł + puchar

2. miejsce >            8000 zł + puchar

3. miejsce >            6000 zł + puchar

4. miejsce >            3000 zł + puchar,       5. miejsce >       2 000 zł + puchar,    6. miejsce >     1500 zł + statuetka

7. miejsce >            1200 zł + statuetka,   8. miejsce >       1000 zł + statuetka, 9. miejsce >     800 zł + statuetka

10. miejsce >             500 zł + statuetka,   

od 11 do 20 miejsca >      500 zł

od 21 do 30 miejsca >      400 zł

od 31 do 40 miejsca >      200 zł    1-40 miejsca dyplomy

Loty konkursowe od 1 – 3 :    8 400 zł

1 miejsce >              1000 zł + puchar

2 miejsce >                 500 zł + puchar 

3 miejsce >                 400 zł + puchar

4 miejsce >                 300 zł

5 miejsce >                 300 zł

6 miejsce >                 300 zł   1-6 miejsca dyplomy

Najlepszy Lotnik WG (AS):    15 600zł

1. miejsce >            8000 zł + puchar 

2 miejsce >             2200 zł + puchar 

3 miejsce >             1600 zł + puchar

4 miejsce >             1200 zł + statuetka 

5 miejsce >                600 zł + statuetka

od 6  do 10 miejsca >  400 zł          1-10 miejsca dyplomy

Lot pucharowy typowana seria 2/218 000zł

1. miejsce >         10 000 zł + puchar  

2 miejsce >             4 000 zł + puchar 

3 miejsce >             2000 zł + puchar

4 miejsce >             1000 zł

5 miejsce >             1000 zł         1-5 miejsca dyplomy

Mistrzostwo Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe):  18 000zł

1. miejsce >         10 000 zł + puchar  

2 miejsce >             4 000 zł + puchar 

3 miejsce >             2000 zł + puchar

4 miejsce >             1000 zł

5 miejsce >             1000 zł     1-13 miejsca dyplomy

Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie MWG po I locie konkursowym listę nagród na sezon 2019 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych gołębi podstawowych i rezerwowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

 VI. Aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne.

 Organizator MWG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

 Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 600 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  180 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty. W przypadku gdy uczestnik nie dostarczy na gołębia rodowodu to otrzymuje 20% z wylicytowanej kwoty. Koszty związane z aukcją pokrywa organizator. Organizator za pośrednictwo w sprzedaży gołębia wystawia uczestnikowi paragon (60% z wylicytowanej kwoty).

 Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.   Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

 Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika (40%) oraz Organizatora (60%).

 Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej.

 Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.mwgkaszuby lub wgczersk.pl

 Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na MWG. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Regulamin do 01.11.2018 może ulec pewnym korektom po uzgodnieniu z uczestnikami.

 Czersk, dnia 01.11.2018

Regulamin 2018 

Międzynarodowe Mistrzostwa Gołębi Młodych - „Wspólny Gołębnik Czersk”

I. Organizator, uczestnicy, idea.

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski

Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344

Strona:   www.wgczersk.pl              e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „Wspólnym Gołębniku Czersk” (w skrócie: WG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na WG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje ostatecznie organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Wspólzawodnictwo na WG ma na celu wyłonić „Najlepszego Lotnika WG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-3”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym” oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego”.

Uczestnik do współzawodnictwa na WG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W drużynie może być 5 gołębi podstawowych + 1 gołąb darmowy lub mniej gołębi. Minimalna ilość gołębi jaką można zgłosić na WG wynosi 2szt. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…)

Uwaga! Wypełniając formularz rejestracyjny zgłaszamy tylko gołębie podstawowe .

W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2018, posiadające obrączkę rodową.

Gołąb dostarczony na WG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na WG muszą samodzielnie jeść i pić.

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.

Organizator w momencie przyjęcia gołębi na WG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.

Gołębie dostarczone na WG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się).

Na WG zostaną powtórnie zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie.

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.

Obsada gołębnika na 2018 rok będzie wynosić  600 szt. (500 gołębi podstawowych + gołębie darmowe).

Opłata od gołębia podstawowego zgłoszonego na WG wynosi  400 zł   (w tym VAT 23%). Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł (bez względu na ilość zgłoszonych gołębi) należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia zgłoszonego na WG Czersk 2018”.

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi).

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat).

W przypadku nie dostarczenia przez Uczestnika gołębi na WG wszystkie wcześniej wniesione opłaty przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział.

Termin przyjmowania gołębi na WG: od 20.03.2018 do 30.05.2018. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie.

Gołębie zamienne: Do 15 czerwca 2018 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego będzie wynosić 400zł . 170zł z aktywacji