>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

NAGRODY:


NAGRODY 2024 

 V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 900szt. (150 drużyn) 

Łączna pula na nagrody w sezonie 2024 wyniesie 160 000 zł ( w tym 6 000 zł na dyplomy, puchary, tabla   oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2024).    

Lot Finałowy:       85 000 zł : 1m. 30 000, 2m. - 10 000, 3m.- 5 000, 4m. 4 000, 5m. 3 000, 6-10m. 2 000, 10-20m. - 900, 21-30m. - 500, 31-40m. - 400, 41-50m. - 300, 51-60m. - 200, 

Lot pucharowy z Okazji Jubileuszu X Lecia MWG Kaszuby (Finał) Supercup typowana seria 2/2:  12 000  : 1m. 5 000, 2m. - 3 000, 3m. - 2 000, 4m. - 1 000, 5m. - 1 000, 

Loty konkursowe od 1 – 4  8 000 zł :    1m. 1000, 2m. - 600, 3m. - 400, 

Najlepszy Lotnik WG (AS) 20 000:    1m. 10 000, 2m. - 5 000, 3m. - 3 000,  4-5m. 1 000, 

Mistrzostwo Drużynowe/ Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe) 19 000:   1m. 10 000, 2m. - 5 000, 3m. - 2 000,  4-5m. 1 000,  (rywalizują również drużyny kobiece) 

Mistrzostwo Tradycyjne Drużyn Kobiecych MWG KASZUBY 10 000zł   :  1m. 5 000, 2m. - 3 000, 3m. - 2 000, 

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 60 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły. 

 

NAGRODY 2023 Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYJĘTYCH GOŁĘBI

Łączna pula na nagrody w sezonie 2023 wyniesie 65 200 zł ( w tym 6 000 zł na dyplomy, puchary, tabla   oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2023).   Planowano przyjąć 150 drużyn. Ostatecznie przyjęto 59 drużyn (nie licząc Drużyn R.S.) co stanowi 39,33%. Dodatkowo aktywowano 33 gołębie rezerwowe.
Lot Finałowy:       31 200 zł: 1m. 11 200, 2m. - 4 000, 3m.- 2 000, 4m. 1 600, 5m. 1 200, 6-10m. 800, 10-20m. - 360, 21-30m. - 200, 31-40m. - 160 
Lot pucharowy Memoriał Ś.P. Mieczysława Bieska (Finał) Supercup typowana seria 2/2:  4 800 zł: 1m. 2 000, 2m. - 1 200, 3m. - 800, 4m. - 400, 5m. - 400, 
Loty konkursowe od 1 – 4,  4 000 zł:    1m. 500, 2m. - 300, 3m. - 200, 
Najlepszy Lotnik WG (AS) 7 600:    1m. 4 000, 2m. - 2 000, 3m. - 800,  4-5m. 400, 
Mistrzostwo Drużynowe/ Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe) 7 600zł:   1m. 4 000, 2m. - 2 000, 3m. - 800,  4-5m. 400,   
rywalizują również drużyny kobiece  
Mistrzostwo Tradycyjne Drużyn Kobiecych MWG KASZUBY 4 000zł:  1m. 2 000, 2m. - 1 200, 3m. - 800,

 

NAGRODY 2022 Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYJĘTYCH GOŁĘBI

1. PEŁNA OBSADA GOŁĘBNIKA 134 DRUŻYNY/ 804 GOŁĘBIE. W SEZONIE 2022 PRZYJĘTO 39 DRUŻYN CO STANOWI 29,10% PEŁNEJ OBSADY. AKTYWOWANO DODATKOWO 22 GOŁĘBIE Z DRUŻYN REZERWOWYCH. DODATKOWO PRZYJĘTO 7 DRUŻYN R.S. I AKTYWOWANO 30 GOŁĘBI Z DRUŻYN REZERWOWYCH JAKO R.S., KTÓRE NIE BIORĄ UDZIAŁU W PODZIALE NAGRÓD FINANSOWYCH.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM NA NAGRODY FINANSOWE PRZEZNACZONO 34 000 ZŁ i 4 540 ZŁ NA NAGRODY RZECZOWE I ORGANIZACJE ZEBRANIA PODSUMOWUJĄCEGO SEZON.

2. Lot FINAŁOWY/ 11 000ZŁ: 

1M. 2 500ZŁ, 2M. 1 400ZŁ, 3M. 1 000ZŁ, POZ. 4- 10 300 ZŁ, POZ. 11-30 200ZŁ

3. Lot PUCHAROWY / FINAŁ/ 11 000ZŁ: 

1M./ 6 000ZŁ, 2M./ 3 000ZŁ, 3M./ 1 000ZŁ, 4M./ 500ZŁ, 5M./500ZŁ

4. MISTRZOSTWO TRADYCYJNE/ 3 000ZŁ:

1M. 1500ZŁ, 2M. 1000ZŁ, 3M. 500ZŁ

5. MISTRZOSTWO TRADYCYJNE DRUŻYN KOBIECYCH/ 3 000ZŁ:

1M. 1500ZŁ, 2M. 1000ZŁ, 3M. 500ZŁ

6. LOTNIK/ AS  3 000ZŁ: 

1M. 1500ZŁ, 2M. 1000ZŁ, 3M. 500ZŁ

7. LOTY 1- 4/ 3 000ZŁ(750ZŁ X 4):

1M. 400ZŁ, 2M. 200ZŁ, 3M. 150ZŁ

 

Nagrody Finansowe 2020

z uwzględnieniem przyjętych gołębi
Loty 1-3: 1m. 400zł, 2m. 200zł, 3m. 200zł
Finał:
1m. 5000zł + 400zł,
2m. 2000zł + 200zł,
3m. 1500zł + 200zł,
4m. 1000zł,
5m. 1000zł,
6-10m. 300zł,
11-20m. 200zł
Puchar/ Super-Cup Finał:
1m. 7000zł,
2m. 2500zł,
3m. 1500zł,
4m. 1000zł.,
5m. 1000zł
AS:
1m. 1300zł,
2m. 500zł,
3m. 400zł,
4m. 300zł,
5m. 300zł,
6-10m. 200zł
Team/ Mistrzostwo Tradycyjne:
1m. 3 500zł,
2m. 1500zł,
3m. 1000zł,
4m. 500zł,
5m. 500zł 

Nagrody 2019

 przy obsadzie 195szt. (gołębie podstawowe)  + 6 rez. 30000.00. (nagrody finansowe) + 4170.00 puchary, dyplomy, organizacja zebrania podsumowującego sezon 2019

Łączna pula na nagrody w sezonie 2019 wyniesie 34170 zł ( w tym 4170 zł na dyplomy, puchary oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2019). 

Uwaga gołębie z drużyn oznaczonych symbolem R.S. (rywalizacja sportowa) nie biorą udziału w podziale nagród finansowych. Nagroda finasowa przechodzi wówczas na kolejnego gołębia lub drużynę, która nie jest oznaczona symbolem R.S. 

Lot Finałowy:    14000 zł
1. miejsce >           5000 zł + puchar

2. miejsce >           2400 zł + puchar

3. miejsce >           1500 zł + puchar
4. miejsce >              800 zł + puchar,      

5. miejsce >              600 zł + puchar,

 6. miejsce >             500 zł + statuetka,

 7. miejsce >             400 zł + statuetka,

 8. miejsce >             300 zł + statuetka,

 9. miejsce >             300 zł + statuetka,

 10.  miejsce >          200 zł + statuetka,

 Od 11 do 20 miejsca> 200 zł + statuetki

 Dyplomy od 1-30 miejsca 

 Loty konkursowe od 1 – 3 :    2400 zł

1 miejsce >                 400 zł + puchar  x 3
2 miejsce >                 250 zł + puchar  x 3
3 miejsce >                 150 zł + puchar  x 3
1-6 miejsca dyplomy
Najlepszy Lotnik WG (AS):    4200zł
1. miejsce >             2000 zł + puchar 
2 miejsce >              1000 zł + puchar 
3 miejsce >                600 zł + puchar
4 miejsce >                400 zł + statuetka 
5 miejsce >                200 zł + statuetka

  1-10 miejsca dyplomy

Lot pucharowy typowana seria 2/2:  4700zł
1. miejsce >            2500 zł + puchar  
2 miejsce >             1000 zł + puchar 
3 miejsce >                500 zł + puchar
4 miejsce >                400 zł
5 miejsce >                300 zł         1-5 miejsca dyplomy
Mistrzostwo Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe):  4700zł
1. miejsce >            2500 zł + puchar  
2 miejsce >             1000 zł + puchar 
3 miejsce >                500 zł + puchar
4 miejsce >                400 zł
5 miejsce >                300 zł          1-13 miejsca dyplomy
Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników.

 Przewidziane są nagrody od sponsorów. Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 20 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

 Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

 W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

 Nagrody 2018

przy obsadzie 162szt. (gołębie podstawowe)  + 7 rez. 25000.00. (nagrody finansowe)
3730.00 puchary, dyplomy, organizacja zebrania podsumowującego sezon 2018

Lot Finałowy: 14830.00 

1. miejsce >  + puchar/         5000.00
2. miejsce > ł + puchar/           2300.00
3. miejsce >  + puchar/           1500.00
4. miejsce > + puchar/ 800.00
5. miejsce > + puchar/ 600.00
6. miejsce > + statuetka/ 500.00
7. miejsce > + statuetka/ 400.00
8. miejsce >  + statuetka/ 300.00
9. miejsce >  + statuetka/ 240.00
10. miejsce >  + statuetka/ 190.00
od 11 do 20 miejsca >  140.00 x 10= 1400.00
od 21 do 30 miejsca >  110.00 x 10= 1100.00
od 31 do 40 miejsca >    50.00 x 10= 500.00 

Loty konkursowe od 1 – 3: 980 x 3= 2940.00 

1 miejsce > + puchar/ 300.00
2 miejsce > + puchar/ 140.00
3 miejsce > + puchar/ 110.00
4 miejsce > 90.00
5 miejsce > 90.00
od 6 do 10 miejsca >  50.00 x 5= 250.00 

Najlepszy Lotnik WG (AS):   3940.00 

1. miejsce > + puchar / 1500.00
2 miejsce >  + puchar / 800.00
3 miejsce >  + puchar/ 500.00
4 miejsce >  + statuetka / 400.00
5 miejsce >  + statuetka/ 190.00
od 6 do 10 miejsca >  110.00 x 5= 550.00 

Lot pucharowy typowana seria 2/2:  3290zł 

1. miejsce >+ puchar/ 1300.00
2 miejsce > + puchar/ 800.00
3 miejsce >+ puchar/ 500.00
4 miejsce >  300.00
5 miejsce > 140.00
od 6 do 10 miejsca >  50.00 x 5= 250.00

Nagrody 2017

 Podział nagród  – przy obsadzie gołębnika 190szt. gołębi podstawowych

 I. Pula na nagrody w Kategorii „Lot Finałowy” i „Loty konkursowe 1-4” będzie wynosiła 32 300 zł   ( w tym 1 300 zł na dyplomy i puchary); 

 Lot Finałowy: 

 1. miejsce >        8 200 zł + puchar + (630 zł - pula z lotu odwołanego)

 2. miejsce >            3 800 zł + puchar + (280 zł - pula z lotu odwołanego)

 3. miejsce >            2 500 zł + puchar + (200 zł - pula z lotu odwołanego)

 4. miejsce >            1 560 zł + puchar

 5. miejsce >            1 200 zł + puchar

 6. miejsce >               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 7. miejsce >               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 8. miejsce >               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 9. miejsce >               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 10. miejsce>               600 zł + (puchar - z lotu odwołanego)

 od 11 do 20 miejsca >     380 zł

 od 21 do 30 miejsca >     250 zł

 Dyplomy od 1 do 40 poz.     

 Loty konkursowe od 1 – 4 :

 1 miejsce >             630 zł + puchar

 2 miejsce >                 280 zł + puchar

 3 miejsce >                 200 zł + puchar

 Dyplomy od 1 do 3 poz.

II. Pula na nagrody w kategorii „Najlepszy Lotnik WG (AS)” i „Lot pucharowy” będzie wynosiła 10 710 zł  (aktywowano 63 gołębie rezerwowe),  ( w tym 810 zł na dyplomy i puchary)

Najlepszy Lotnik WG (AS) (pula z aktywacji gołębi rezerwowych):

1. miejsce >       2 000 zł + puchar + 170zł

2 miejsce >             1 100 zł + puchar + 100zł

3 miejsce >              750 zł + puchar + 70zł

4 miejsce >              400 zł + puchar + 40zł

5 miejsce >              200 zł + puchar +30zł

6 – 10 miejsce >       100 zł +20zł

Dyplomy od 1 - 10 poz.

Lot pucharowy typowana seria 2/2 (pula z aktywacji gołębi rezerwowych):

1. miejsce >        2 000 zł + puchar + 190 zł

2 miejsce >            1 100 zł + puchar + 110zł

3 miejsce >               850 zł + puchar + 90zł

4 miejsce >               600 zł + 70z

5 miejsce >               400 zł + 50zł

Mistrzostwo Tradycyjne (Prestiżowe):

Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG do 1 lipca 2017 listę nagród na sezon 2017 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych gołębi podstawowych).  Z kolei listę nagród z uwzględnieniem opłaconych gołębi rezerwowych po pierwszym locie konkursowym.  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora.

 

 

Nagrody 2017

Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 300szt. gołębi podstawowych + 300 rezerwowych

I. Pula na nagrody w Kategorii „Lot Finałowy” i „Loty konkursowe 1-4” będzie wynosiła 51 000 zł  (przy założeniu że zostanie opłaconych 300 gołębi podstawowych) ( w tym 1 500 zł na dyplomy i puchary); 

Lot Finałowy: 

1. miejsce >       13 000 zł + puchar

2. miejsce >            6 000 zł + puchar

3. miejsce >            4 000 zł + puchar

4. miejsce >            2 500 zł + puchar

5. miejsce >            2 000 zł + puchar

6. miejsce >            1 000 zł

7. miejsce >            1 000 zł

8. miejsce >            1 000 zł

9. miejsce >            1 000 zł

10. miejsce>            1 000 zł

od 11 do 20 miejsca >     600 zł

od 21 do 30 miejsca >     400 zł

Dyplomy od 1 do 40 poz.     

Loty konkursowe od 1 – 4 :

1 miejsce >           1 000 zł + puchar

2 miejsce >                 450 zł + puchar

3 miejsce >                 300 zł + puchar

Dyplomy od 1 do 3 poz. 

II. Pula na nagrody w kategorii „Najlepszy Lotnik WG (AS)” i „Lot pucharowy” będzie wynosiła 51 000 zł  (przy założeniu że zostanie aktywowanych 300 gołębi rezerwowych),  ( w tym 1 500 zł na dyplomy i puchary)

Najlepszy Lotnik WG (AS) (pula z aktywacji gołębi rezerwowych):

1. miejsce >       10 000 zł + puchar

2 miejsce >             6 000 zł + puchar

3 miejsce >             4 000 zł + puchar

4 miejsce >             2 000 zł + puchar

5 miejsce >             1 000 zł + puchar

6 – 10 miejsce >        400 zł

Dyplomy od 1 - 10 poz.

Lot pucharowy typowana seria 2/2 (pula z aktywacji gołębi rezerwowych):

1. miejsce >        10 000 zł + puchar

2 miejsce >              5  500 zł + puchar

3 miejsce >              4  000 zł + puchar

4 miejsce >              3 000 zł

5 miejsce >              2 000 zł

Mistrzostwo Tradycyjne (Prestiżowe):

Sklasyfikowanych zostanie 3 mistrzów i 10 przodowników. Przewidziane są nagrody od sponsorów.

Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG do 1 lipca 2017 listę nagród na sezon 2017 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych gołębi podstawowych).  Z kolei listę nagród z uwzględnieniem opłaconych gołębi rezerwowych po pierwszym locie konkursowym.  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

 

Nagrody 2016 

(obsada gołębnika 192 szt.) 

Łączna pula nagród w sezonie 2016 wyniesie 31 000 zł ( w tym 1 900 zł na dyplomy i puchary)  + 2100 (z aktywacji 14 gołębi rezerwowych na lot pucharowy)

Lot Finałowy:

1. miejsce:         7 000 zł + puchar + 500 zł 

2. miejsce:             3 000 zł + puchar + 300 zł 

3. miejsce:             2 000 zł + puchar + 200 zł 

4. miejsce:             1 300 zł + puchar 

5. miejsce:             1 000 zł + puchar 

6 - 20 miejsce:          400 zł 

Dyplomy od 1 do 40 poz.      

Loty konkursowe od 1 – 3:  

1 miejsce:             500 zł + puchar

2. miejsce:                300 zł 

3. miejsce:                200 zł 

Dyplomy od 1 do 3 poz.     

Najlepszy Lotnik WG (AS) 

1 miejsce:           2 000 zł + puchar

2. miejsce:                800 zł + puchar 

3. miejsce:                600 zł + puchar 

4. miejsce:                200 zł 

5. miejsce:                200 zł

Dyplomy od 1 - 10 poz.

Lot pucharowy typowana seria 2/2 

1. miejsce >           500 zł + puchar  + 600 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

2 miejsce >                300 zł + puchar + 500 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

3 miejsce >                200 zł + puchar + 400 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

4 miejsce >                300 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

5 miejsce >                300 zł (z aktywacji gołębi rezerwowych)

Dyplomy od 1 - 5 poz.

Uwaga: Pula na nagrody (lot pucharowy) wzrośnie w przypadku aktywacji gołębi rezerwowych, które nie wejdą w miejsce gołębi podstawowych (przed I lotem nagrodowym) 150 zł od każdego aktywowanego gołębia.

Jeżeli z lotu finalowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona na gołębie, które powróciły.

Poza tym przewidywane są nagrody rzeczowe od sponsorów Wspólnego Gołębnika.