>Wyniki sezon 2023: Lot nr 1 Sypniewo 100km 1m. Krzysztof Robakiewicz & Bartek Królikowski R.S., 2m. Joanna Dabrowski Dr.Rez., 3m. Artur, Aga Naculak, Lot nr 2 Połczyn Zdrój 125km 1m. MALEWSCY TEAM, 2m. Marek Kiedrowicz, 3m. KS23 <

REGULAMIN:


Regulamin/ NAGRODY 2024  

Nazwa zawodów: Międzynarodowy Wspólny Gołębnik KASZUBY w skrócie „MWGKASZUBY” lub "MWG"  

 I. Organizator, uczestnicy, idea.  

 Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski, Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344   Strona:    www.mwgkaszuby.pl             e-mail: artnatura1@wp.pl  

 Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „MWGKASZUBY” (w skrócie: MWG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na MWG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. Brak pełnej wpłaty za drużynę uniemożliwi uczestnikowi rywalizację na MWG. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje  organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi. 

Współzawodnictwo na MWG ma na celu wyłonić : „Najlepszego Lotnika MWG”, „Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4”, „Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym”, "Mistrzynię w Mistrzostwie Tradycyjnym Drużyn Kobiecych" oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego z okazji Jubileuszu X lecia MWG Kaszuby”.   

Uczestnik do współzawodnictwa na MWG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W skład drużyny wchodzi 6 gołębi. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…). W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2024, posiadające obrączkę rodową.

Gołąb dostarczony na MWG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na MWG muszą samodzielnie jeść i pić. Organizator nie przyjmuje na MWG gołębi tzw. „zimowych”. Organizator w momencie przyjęcia gołębi na MWG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.  Gołębie dostarczone na MWG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się). Na MWG  gołębie  zostaną zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie (te, których nie szczepił wcześniej uczestnik).    

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia.   

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.    

Obsada gołębnika na 2024 rok będzie wynosić  900 szt. (150 drużyn). Przyjmowane będą tylko pełne drużyny. Jest to optymalna obsada, która pozwoli należycie zadbać o dostarczone gołębie.  

Opcja nr 1: Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2400zł (w tym VAT 23%).  

Opcja nr 2: Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 1000zł (w tym VAT 23%)  – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika.  Drużyny zostają oznaczone przy nazwie R.S.  

Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia/ drużynę zgłoszoną na MWG Kaszuby 2024”.  

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi). W przypadku gdy uczestnik nie dokona pełnej zapłaty za drużynę (do momentu przyjęcia gołębi do gołębnika) - to drużyna taka otrzymuje statut drużyny R.S. 

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat).   

Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 15.03.2024 do 30.05.2024. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie. Uwaga! Najlepiej aklimatyzują się gołębie dostarczone w kwietniu i na początku maja. Praktyka pokazuje, że najwięcej problemów jest z gołębiami późno dostarczonymi przez co wiele z nich ginie.    

Gołębie zamienne: Do 20 czerwca 2024 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.  

Gołębie rezerwowe:  W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych do każdej zgłoszonej drużyny.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego (w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego) będzie wynosić 480zł. 200zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego (nie dotyczy R.S) zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. W przypadku gdy po lotach treningowych zostanie nadwyżka gołębi (więcej jak 6szt.)  z pozostałych gołębi tworzy się drużynę oznaczoną Dr. Rez.  Umożliwia się również aktywacje gołębi rezerwowych ze statusem Drużyny R.S.. Opłata wynosi wówczas 180 zł od gołębia.  

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych  wpłat za udział.    

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,     

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 3 do 55 km. Pierwszy trening odbędzie się około 25 lipca. W przypadku gdy gołębie będą dobrze trenować przy gołębniku jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie sezonu lotowego (od 15 lipca)   

Loty treningowe:   

1. Malachin 3 km   

2. Malachin 3 km   

3. Gutowiec 10 km   

4. Rytel 15 km   

5. Krojanty 25 km   

6. Chrząstowo 54 km   

 Plan lotów konkursowych (przy obsadzie gołębnika na poziomie co najmniej 70%):   

 1 lot konkursowy – ok. 100km   

 2 lot konkursowy – ok. 125 km   

 3 lot konkursowy – ok. 190 km   

 4 lot konkursowy - 0k. 230 km   

 5 lot konkursowy (Finał) – 335-420km około 01-25.09.2024  

 6 lot (Extra Finał) 500km Luneburg/ lot dodatkowy w przypadku udanego lotu finałowego. Regulamin tego lotu i zasady uczestnictwa zostaną ustalone przez organizatora w oddzielnym komunikacie.  

Przy obsadzie gołębnika poniżej 70% odbędą się 4 loty konkursowe (wypada 4 lot).  

Możliwe miejsca wypuszczenia gołębi w Niemczech: Parchim (406km), Wittstock/Dosse (372km)  

Długość lotu finałowego zależeć będzie od obsady gołębnika, prognozowanych warunków atmosferycznych, kondycji stada, wcześniejszych strat itp. W przypadku gdy lot będzie zapowiadał się z wiatrem w "ogon" lot finałowy zostanie wydłużony do minimum 450km.  

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe.  

Loty treningowe i konkursowe odbędą się na przełomie lipca, sierpnia i września 2024r.  

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej, małej obsady gołębnika lub innych zdarzeń losowych zmienić termin, skrócić odległość lotu lub jeden z lotów konkursowych odwołać.  Wówczas nagrody z odwołanego lotu przechodzą na lot finałowy.  

 Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).  

 Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.  

 W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo.    

 Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy.  

 Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.     

IV. Wyliczanie Współzawodnictw.  Uwaga! W przypadku zakupu innego oprogramowania wyliczanie współzawodnictw może ulec zmianie.   

 1) Do wyliczania Współzawodnictwa Drużynowego i Najlepszych Lotników  będzie liczona suma prędkości z wszystkich lotów konkursowych. Do Klasyfikacji Drużynowej będą liczyć się 3 gołębie. System będzie rejestrował gołębie w dniu rozpoczęcia lotu i w następnym dniu do godz. 20:30. W przypadku lotu finałowego system będzie rejestrował gołębie co najmniej do  końca 4 doby od przylotu pierwszego gołębia). W przypadku lotu pucharowego (FINAŁ) wyliczana będzie suma prędkość 2 typowanych lub 2 pierwszych   zakoszowanych gołębi (lub 1 gołębia) z danej drużyny w oparciu o zasady opisane wyżej.   

 V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 900szt. (150 drużyn) 

Łączna pula na nagrody w sezonie 2024 wyniesie 160 000 zł ( w tym 6 000 zł na dyplomy, puchary, tabla   oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2024).    

Lot Finałowy:       85 000 zł : 1m. 30 000, 2m. - 10 000, 3m.- 5 000, 4m. 4 000, 5m. 3 000, 6-10m. 2 000, 10-20m. - 900, 21-30m. - 500, 31-40m. - 400, 41-50m. - 300, 51-60m. - 200, 

Lot pucharowy z Okazji Jubileuszu X Lecia MWG Kaszuby (Finał) Supercup typowana seria 2/2:  12 000 zł : 1m. 5 000, 2m. - 3 000, 3m. - 2 000, 4m. - 1 000, 5m. - 1 000, 

Loty konkursowe od 1 – 4  8 000 zł :    1m. 1000, 2m. - 600, 3m. - 400, 

Najlepszy Lotnik WG (AS) 20 000 zł:    1m. 10 000, 2m. - 5 000, 3m. - 3 000,  4-5m. 1 000, 

Mistrzostwo Drużynowe/ Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe) 19 000:   1m. 10 000, 2m. - 5 000, 3m. - 2 000,  4-5m. 1 000,  (rywalizują również drużyny kobiece) 

Mistrzostwo Tradycyjne Drużyn Kobiecych MWG KASZUBY 10 000zł   :  1m. 5 000, 2m. - 3 000, 3m. - 2 000, 

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 60 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły. 

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków. 

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG najpóżniej przed lotem finałowym listę  nagród na sezon 2024 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych drużyn podstawowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora.  

 VI. Aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne.  

Organizator MWG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna.  

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 800 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  280 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty. W przypadku gdy uczestnik nie dostarczy na gołębia rodowodu to otrzymuje 20% z wylicytowanej kwoty. Koszty związane z aukcją pokrywa organizator. Organizator za pośrednictwo w sprzedaży gołębia wystawia uczestnikowi paragon (60% z wylicytowanej kwoty).  

Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.   Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa. 

Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika (40%) oraz Organizatora (60%). 

Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej.  

Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.mwgkaszuby

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na MWG. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Regulamin do 28.02.2024 może ulec korektom ze względu na sugestie uczestników. 

  Czersk, dnia .2024

Regulamin 2023 

Nazwa zawodów: Międzynarodowy Wspólny Gołębnik KASZUBY w skrócie „MWGKASZUBY” lub "MWG" 

I. Organizator, uczestnicy, idea. 

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski, Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344   Strona:    www.mwgkaszuby.pl         lub  www.wgczersk.pl (tymczasowo)    e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „MWGKASZUBY” (w skrócie: MWG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na MWG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. Brak pełnej wpłaty za drużynę uniemożliwi uczestnikowi rywalizację na MWG. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje  organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Współzawodnictwo na MWG ma na celu wyłonić : „Najlepszego Lotnika MWG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym”, "Mistrzynię w Mistrzostwie Tradycyjnym Drużyn Kobiecych" oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego Memoriał Ś.p. Mieczysława Bieska”. 

Uczestnik do współzawodnictwa na MWG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W skład drużyny wchodzi 6 gołębi. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…). W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2023, posiadające obrączkę rodową.  

Gołąb dostarczony na MWG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na MWG muszą samodzielnie jeść i pić. Organizator nie przyjmuje na MWG gołębi tzw. „zimowych”. Organizator w momencie przyjęcia gołębi na MWG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.  Gołębie dostarczone na MWG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się). Na MWG  gołębie  zostaną zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie (te, których nie szczepił wcześniej uczestnik).  

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia. 

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.  

Obsada gołębnika na 2023 rok będzie wynosić  900 szt. (150 drużyn). Przyjmowane będą tylko pełne drużyny. Jest to optymalna obsada, która pozwoli należycie zadbać o dostarczone gołębie.

Opcja nr 1: Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2200zł.

Opcja nr 2: Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 800zł (w tym VAT 23%)  – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika.  Drużyny zostają oznaczone przy nazwie R.S.

Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia/ drużynę zgłoszoną na MWG Kaszuby 2023”. 

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi). W przypadku gdy uczestnik nie dokona pełnej zapłaty za drużynę (do momentu przyjęcia gołębi do gołębnika) - to drużyna taka otrzymuje statut drużyny R.S.

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat). 

Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 15.03.2023 do 30.05.2023. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie. Uwaga! Najlepiej aklimatyzują się gołębie dostarczone w kwietniu i na początku maja. Praktyka pokazuje, że najwięcej problemów jest z gołębiami późno dostarczonymi przez co wiele z nich ginie. 

W sezonie 2022 najwięcej strat do lotu finałowego było spośród gołębi dostarczonych po 15 maja. 

Gołębie zamienne: Do 20 czerwca 2023 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

Gołębie rezerwowe:  W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych do każdej zgłoszonej drużyny.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego (w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego) będzie wynosić 440zł. 190zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego (nie dotyczy R.S) zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. W przypadku gdy po lotach treningowych zostanie nadwyżka gołębi (więcej jak 6szt.)  z pozostałych gołębi tworzy się drużynę oznaczoną Dr. Rez.  Umożliwia się również aktywacje gołębi rezerwowych ze statusem Drużyny R.S.. Opłata wynosi wówczas 140 zł od gołębia.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych  wpłat za udział.  

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,   

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 3 do 55 km. Pierwszy trening odbędzie się około 25 lipca. W przypadku gdy gołębie będą dobrze trenować przy gołębniku jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie sezonu lotowego (od 15 lipca) 

Loty treningowe: 

1. Malachin 3 km 

2. Malachin 3 km 

3. Gutowiec 10 km 

4. Rytel 15 km 

5. Krojanty 25 km 

6. Chrząstowo 54 km 

 Plan lotów konkursowych (przy obsadzie gołębnika na poziomie co najmniej 70%):  

 1 lot konkursowy – ok. 100km 

 2 lot konkursowy – ok. 125 km 

 3 lot konkursowy – ok. 190 km 

 4 lot konkursowy - 0k. 190 km 

 5 lot konkursowy (Finał) – 335-420km około 01-25.09.2023

 6 lot (Extra Finał) 500km Luneburg/ lot dodatkowy w przypadku udanego lotu finałowego. Regulamin tego lotu i zasady uczestnictwa zostaną ustalone przez organizatora w oddzielnym komunikacie.

Przy obsadzie gołębnika poniżej 70% odbędą się 4 loty konkursowe (wypada 4 lot). 

Możliwe miejsca wypuszczenia gołębi w Niemczech: Parchim (406km), Wittstock/Dosse (372km)

Długość lotu finałowego zależeć będzie od obsady gołębnika, prognozowanych warunków atmosferycznych, kondycji stada, wcześniejszych strat itp. W przypadku gdy lot będzie zapowiadał się z wiatrem w "ogon" lot finałowy zostanie wydłużony do minimum 450km.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe. 

Loty treningowe i konkursowe odbędą się na przełomie lipca, sierpnia i września 2023r. 

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej, małej obsady gołębnika lub innych zdarzeń losowych zmienić termin, skrócić odległość lotu lub jeden z lotów konkursowych odwołać.  Wówczas nagrody z odwołanego lotu przechodzą na lot finałowy.

 Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

 Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

 W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo.  

 Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy. 

 Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.   

IV. Wyliczanie Współzawodnictw.  Uwaga! W przypadku zakupu innego oprogramowania wyliczanie współzawodnictw może ulec zmianie. 

 1) Do wyliczania Współzawodnictwa Drużynowego i Najlepszych Lotników  będzie liczona suma prędkości z wszystkich lotów konkursowych. Do Klasyfikacji Drużynowej będą liczyć się 3 gołębie. System będzie rejestrował gołębie w dniu rozpoczęcia lotu i w następnym dniu do godz. 20:30. W przypadku lotu finałowego system będzie rejestrował gołębie co najmniej do  końca 4 doby od przylotu pierwszego gołębia). W przypadku lotu pucharowego (FINAŁ) wyliczana będzie suma prędkość 2 typowanych lub 2 pierwszych   zakoszowanych gołębi (lub 1 gołębia) z danej drużyny w oparciu o zasady opisane wyżej. Niniejsza modyfikacja wyeliminuje błędy które mogły występować w przypadku "Ręcznego wyliczania" i dostarczy większych emocji bowiem klasyfikacje będą się zmieniać wraz z przylotem gołębi. 

 V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 900szt. (150 drużyn)

Łączna pula na nagrody w sezonie 2023 wyniesie 150 000 zł ( w tym 6 000 zł na dyplomy, puchary, tabla   oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2022).   

Lot Finałowy:       78 000 zł : 1m. 28 000, 2m. - 10 000, 3m.- 5 000, 4m. 4 000, 5m. 3 000, 6-10m. 2 000, 10-20m. - 900, 21-30m. - 400, 31-40m. - 300, 41-50m. - 200

Lot pucharowy Memoriał Ś.P. Mieczysława Bieska (Finał) Supercup typowana seria 2/2:  12 000  : 1m. 5 000, 2m. - 3 000, 3m. - 2 000, 4m. - 1 000, 5m. - 1 000,

Loty konkursowe od 1 – 4  6 400 zł :    1m. 800, 2m. - 500, 3m. - 300,

Najlepszy Lotnik WG (AS) 19 000:    1m. 10 000, 2m. - 5 000, 3m. - 2 000,  4-5m. 1 000,

Mistrzostwo Drużynowe/ Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe) 19 000:   1m. 10 000, 2m. - 5 000, 3m. - 2 000,  4-5m. 1 000,  

rywalizują również drużyny kobiece 

Mistrzostwo Tradycyjne Drużyn Kobiecych MWG KASZUBY 10 000zł   :  1m. 5 000, 2m. - 3 000, 3m. - 2 000,

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 50 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG najpóżniej po pierwszym locie konkursowym listę nagród na sezon 2023 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych drużyn podstawowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

 VI. Aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne. 

Organizator MWG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna. 

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 800 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie  200 zł . Właściciel gołębia (uczestnik) otrzyma  40 % wylicytowanej kwoty. W przypadku gdy uczestnik nie dostarczy na gołębia rodowodu to otrzymuje 20% z wylicytowanej kwoty. Koszty związane z aukcją pokrywa organizator. Organizator za pośrednictwo w sprzedaży gołębia wystawia uczestnikowi paragon (60% z wylicytowanej kwoty). 

Gołębie,  które nie znajdą nabywców na I aukcji internetowej  oraz te, które powrócą do gołębnika po 14 dobach od przylotu I gołębia z lotu finałowego przechodzą na własność Organizatora.   Rozliczenia finansowe będą realizowane po rozliczeniu aukcji. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

Gołębie przyjęte do Wspólnego Gołębnika stają się współwłasnością uczestnika (40%) oraz Organizatora (60%).

Uczestnik sam rozlicza się z Urzędem Skarbowym od sumy uzyskanej ze sprzedaży gołębia na aukcji. Rozliczenie podatku od nagród zgodnie z przepisami spoczywa na organizatorze. W związku z powyższym wpłacane na konto nagrody pieniężne będą pomniejszone o należny podatek, chyba że przepisy prawa podatkowego w tej kwestii będą stanowić inaczej. 

Aktualności z WG, wyniki itp. będą ukazywać się na stronie internetowej www.mwgkaszuby lub wgczersk.pl 

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym zebraniu podsumowującym sezon lotowy na MWG. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Regulamin do 28.02.2023 może ulec korektom ze względu na propozycje uczestników. 

 Czersk, dnia 28.02.2023

 

 

 Regulamin 2022 

Nazwa zawodów: Międzynarodowy Wspólny Gołębnik KASZUBY w skrócie „MWGKASZUBY” lub "MWG" 

I. Organizator, uczestnicy, idea. 

Organizator: ARTNATURA   Sebastian Ostoja-Lniski, Adres: ul. Okrężna 6,   89-650 Czersk, NIP PL  555-111-99-00,   tel. 601 686344   Strona:    www.mwgkaszuby.pl         lub  www.wgczersk.pl (tymczasowo)    e-mail: artnatura1@wp.pl 

Do udziału we współzawodnictwie lotowym na „MWGKASZUBY” (w skrócie: MWG) uprawniona jest każda osoba (za wyjątkiem organizatora i osób zatrudnionych na MWG), która zaakceptuje zapisy zawarte w niniejszym regulaminie, wypełni formularz zgłoszeniowy oraz wniesie w terminach określonych przez organizatora stosowne opłaty. Brak pełnej wpłaty za drużynę uniemożliwi uczestnikowi rywalizację na MWG. O umieszczeniu danego uczestnika na oficjalnej liście decyduje  organizator. Uczestnik  nie musi być hodowcą gołębi.

Współzawodnictwo na MWG ma na celu wyłonić : „Najlepszego Lotnika MWG”„Zwycięzcę Lotu Finałowego”,  „Zwycięzców Lotów Konkursowych od 1-4”„Mistrza w Mistrzostwie Tradycyjnym”, "Mistrzynię w Mistrzostwie Tradycyjnym Drużyn Kobiecych" oraz „Zwycięzcę lotu pucharowego Memoriał Ś.p. Mieczysława Bieska”. 

Uczestnik do współzawodnictwa na MWG może zgłosić dowolną ilość drużyn.  W skład drużyny wchodzi 6 gołębi. (przykładowe oznaczenie drużyn: Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2…). W drużynie muszą znajdować się gołębie rocznika 2022, posiadające obrączkę rodową.  

Gołąb dostarczony na MWG musi posiadać rodowód i kartę własności. Gołębie dostarczone na MWG muszą samodzielnie jeść i pić. Organizator nie przyjmuje na MWG gołębi tzw. „zimowych”. Organizator w momencie przyjęcia gołębi na MWG bierze na siebie obowiązki opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci: zakwaterowania we wspólnym gołębniku, codziennej opieki, dostarczania karmy i suplementów diety, opieki weterynaryjnej oraz organizacji lotów treningowych i konkursowych.  Gołębie dostarczone na MWG powinny być zaszczepione na „paramyxo”. (Praktyka pokazuje, że gołębie zaszczepione przed dostarczeniem na „WG” lepiej aklimatyzują się). Na MWG  gołębie  zostaną zaszczepione na „paramyxo” i dodatkowo przeciwko ospie (te, których nie szczepił wcześniej uczestnik).  

Gołębie dostarczone z wyraźnymi objawami chorobowymi będą odsyłane uczestnikowi na jego koszt. Uczestnik  w terminie 7 dni od odesłania gołębia będzie miał możliwość wymiany gołębia. 

II. Obsada gołębnika, opłaty, terminy.  

Obsada gołębnika na 2022 rok będzie wynosić  804 szt. (134 drużyny). Przyjmowane będą tylko pełne drużyny. Jest to optymalna obsada, która pozwoli należycie zadbać o dostarczone gołębie.

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 2000zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 1) .

Opłata za drużynę 6 gołębi wynosi 700zł (w tym VAT 23%) (opcja nr 2) – gołębie te biorą udział tylko w rywalizacji sportowej (nie uczestniczą w podziale nagród finansowych). Jest to opcja rezerwowa. Zostanie uruchomiona w przypadku niepełnej obsady gołębnika.  Drużyny zostają oznaczone przy nazwie R.S.

Pierwszą wpłatę w wysokości 400 zł należy wnieść, w ciągu tygodnia od momentu umieszczenia przez organizatora na oficjalnej liście uczestników, na rachunek bankowy podany przez organizatora. W tytule wpłaty proszę wpisać „Opłata od gołębia/ drużynę zgłoszoną na MWG Kaszuby 2022”. 

Pozostałą kwotę należy uregulować najpóźniej do dnia dostarczenia gołębi (potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do dostarczonych osobiście lub przysłanych gołębi). W przypadku gdy uczestnik nie dokona pełnej zapłaty za drużynę (do momentu przyjęcia gołębi do gołębnika) - to drużyna taka otrzymuje statut drużyny R.S.

Organizator na wszystkie wniesione wpłaty wystawi uczestnikowi paragon lub fakturę VAT (proszę o informacje w dniu wpłaty, odnośnie wystawienia f-ry Vat). 

Termin przyjmowania gołębi na MWG: od 15.03.2022 do 30.05.2022. Po uzgodnieniu z organizatorem w szczególnych przypadkach gołębie zostaną przyjęte przed lub po określonym terminie. Uwaga! Najlepiej aklimatyzują się gołębie dostarczone w kwietniu i na początku maja. Praktyka pokazuje, że najwięcej problemów jest z gołębiami późno dostarczonymi przez co wiele z nich ginie.

Gołębie zamienne: Do 20 czerwca 2022 będzie możliwość dostarczenia gołębi w miejsce tych, których nie będzie na liście obecności sporządzonej około 1 czerwca.

Gołębie rezerwowe:  W przypadku niepełnej obsady gołębnika organizator może (nie musi) zdecydować o przyjęciu gołębi rezerwowych do każdej zgłoszonej drużyny.  Opłata za aktywację gołębia rezerwowego (w przypadku gdy nie zastąpi  w drużynie gołębia podstawowego) będzie wynosić 400zł lub 120zł. 170zł z aktywacji każdego gołębia rezerwowego (nie dotyczy R.S) zwiększy pulę na nagrody. Gołębie rezerwowe nie mogą zwiększyć składu ilościowego drużyny, która wynosi 6szt. W przypadku gdy po lotach treningowych zostanie nadwyżka gołębi (więcej jak 6szt.)  z pozostałych gołębi tworzy się drużynę oznaczoną Dr. Rez.  Umożliwia się również aktywacje gołębi rezerwowych ze statusem Drużyny R.S.. Opłata wynosi wówczas 120 zł od gołębia.

W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych  wpłat za udział.  

III. Organizacja lotów, konstatowanie przylotu,   

Organizator zorganizuje co najmniej 6 lotów treningowych oraz 5 lotów konkursowych.  

Loty treningowe odbywać się będą z odległości  od 3 do 55 km. Pierwszy trening odbędzie się około 25 lipca. W przypadku gdy gołębie będą dobrze trenować przy gołębniku jest możliwe wcześniejsze rozpoczęcie sezonu lotowego (od 15 lipca) 

Loty treningowe: 

1. Malachin 3 km 

2. Malachin 3 km 

3. Gutowiec 10 km 

4. Rytel 15 km 

5. Krojanty 25 km 

6. Chrząstowo 54 km 

 Plan lotów konkursowych:  

 1 lot konkursowy – ok. 100km 

 2 lot konkursowy – ok. 125 km 

 3 lot konkursowy – ok. 190 km 

 4 lot konkursowy - 0k. 190 km 

 5 lot konkursowy (Finał) – 335-420km około 1-15.09.2022 

Możliwe miejsca wypuszczenia gołębi w Niemczech:Parchim (406km), Wittstock/Dosse (372km)

Długość lotu finałowego zależeć będzie od obsady gołębnika, prognozowanych warunków atmosferycznych, kondycji stada, wcześniejszych strat itp. W przypadku gdy lot będzie zapowiadał się z wiatrem w "ogon" lot finałowy zostanie wydłużony do minimum 450km.

Pomiędzy lotami konkursowymi w miarę potrzeby będą organizowane loty treningowe. 

Loty treningowe i konkursowe odbędą się na przełomie lipca, sierpnia i września 2022r. 

Organizator może w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych , awarii kabiny transportowej, małej obsady gołębnika lub innych zdarzeń losowych zmienić termin, skrócić odległość lotu lub jeden z lotów konkursowych odwołać.  Wówczas nagrody z odwołanego lotu przechodzą na lot finałowy.

 Loty konkursowe będą rejestrowane za pomocą środków technicznych (w miarę możliwości technicznych on-line).

 Konstatowanie przylotu gołębi z lotów będzie odbywać się za pomocą systemu (programu) służącego do rejestracji przylotów gołębi.

 W przypadku skonstatowania dwóch lub więcej gołębi z tym samym czasem, nagroda zostanie sumowana i podzielona po równo.  

 Gołębie na loty konkursowe będą koszowane komisyjnie (komisje 3-osobowe). W pracach Komisji Wkładaniowych może brać udział organizator, uczestnicy oraz niezależni hodowcy. 

 Gołębie w słabej kondycji zdrowotnej ze względów humanitarnych nie będą uczestniczyć w nadchodzącym locie, o czym decydować będzie Komisja Wkładaniowa.   

IV. Wyliczanie Współzawodnictw.  Uwaga! W przypadku zakupu innego oprogramowania wyliczanie współzawodnictw może ulec zmianie. 

 1) Do wyliczania Współzawodnictwa Drużynowego i Najlepszych Lotników  będzie liczona suma prędkości z wszystkich lotów konkursowych. Do Klasyfikacji Drużynowej będą liczyć się 3 gołębie. System będzie rejestrował gołębie do  godz. 21:00 w dniu rozpoczęcia lotu. Jeżeli nie wróci w dniu lotu co najmniej 50 % gołębi to system będzie rejestrował gołębie w drugim dniu lotu do godz. 21.00. Czyli  np. gdy z lotu z odległości 190km nie wróci w dniu lotu co najmniej 50% gołębi, lot przedłuża się na kolejny dzień i system zostaje wyłączony o godz. 21. Czyli na kolejne rozpoczęte 100km 1 doba (system będzie konstatował gołębie od godz. 6:00 do 21:00). W przypadku lotu finałowego system będzie rejestrował gołębie co najmniej 4 doby od przylotu pierwszego gołębia). W przypadku lotu pucharowego (FINAŁ) wyliczana będzie prędkość 2 typowanych lub 2 pierwszych zakoszowanych gołębi z danej drużyny w oparciu o zasady opisane wyżej. Niniejsza modyfikacja wyeliminuje błędy które mogły występować w przypadku "Ręcznego wyliczania" i dostarczy większych emocji bowiem klasyfikacje będą się zmieniać wraz z przylotem gołębi. 

 V. Podział nagród (symulacja) – przy obsadzie gołębnika 804szt. (134 drużyny)

Dokładna rozpiska znajduje się w dziale nagrody i uwzględnia również dodatkowo aktywowane gołębie z Drużyn Rezerwowych.

Łączna pula na nagrody w sezonie 2022 wyniesie 120 000 zł ( w tym 5 000 zł na dyplomy, puchary, tabla, statuetki  oraz organizację zebrania podsumowującego sezon 2022).   

Lot Finałowy:       41 000 zł  

Lot pucharowy (Finał) Supercup typowana seria 2/2:  44 000   

Loty konkursowe od 1 – 4 :    6 800 zł 

Najlepszy Lotnik WG (AS):    8 000zł  

Mistrzostwo Tradycyjne MWG KASZUBY (Prestiżowe):  7 000zł  

rywalizują również drużyny kobiece 

Mistrzostwo Tradycyjne Drużyn Kobiecych MWG KASZUBY:  7 000zł  

Jeżeli z lotu finałowego wróci mniej niż 40 gołębi w czasie trwania konkursu, pozostała pula nagród zostanie podzielona proporcjonalnie na gołębie, które powróciły.

Koszty związane z organizacją imprezy podczas lotu finałowego pokrywa organizator z własnych środków.

Organizator opublikuje na oficjalnej stronie WG najpóżniej po pierwszym locie konkursowym listę nagród na sezon 2022 z uwzględnieniem ilości przyjętych i opłaconych gołębi (dotyczy opłaconych drużyn podstawowych).  W przypadku mniejszej obsady gołębnika, wysokość nagród oraz ilość nagradzanych gołębi zostaną adekwatnie pomniejszone według uznania organizatora. 

 VI. Aukcje gołębi, rozliczenia finansowe, inne. 

Organizator MWG będzie rozstrzygać wszelkie sprawy sporne, a jego decyzja będzie nieodwołalna. 

Gołębie dostarczone na wspólny gołębnik przez okres trwania treningów i zawodów podlegają rozporządzeniom Organizatora. Po zakończonym sezonie lotowym gołębie będą sukcesywnie wystawiane na aukcję internetową. Cena wywoławcza za gołębie sklasyfikowane z lotu finałowego na poz. od 1-3 oraz za gołębie AS na poz. od 1-3 wyniesie 800 zł , a za gołębie sklasyfikowane na pozostałych pozycjach wyniesie&n